In de week na de landelijke verkiezingen neemt het aantal coronabesmettingen in Nederland, en nu ook in Voorst, duidelijk toe. Het lijkt er daarom op, dat er op de korte termijn echt geen ruimte is voor versoepelingen. Dat betekent dat we het voorlopig, samen met elkaar, met de huidige maatregelen moeten volhouden.

Landelijke verkiezingen in Voorst goed verlopen

De afgelopen week stond voor mij vooral in het teken van de landelijke verkiezingen. Qua organisatie zijn de verkiezingen in de gemeente Voorst, met alle coronamaatregelen, uitstekend verlopen. Bij eerdere verkiezingen was het gebruikelijk voor mij om samen met een medewerkster een rondrit langs alle stembureaus te maken. Dit jaar heb ik, in verband met de coronamaatregelen, alleen (en voor de laatste keer als burgemeester) de rondrit gemaakt. Ik zag bij alle stembureaus dat de coronamaatregelen in een ontspannen sfeer uitgevoerd werden. Met nauwelijks lange rijen was er vooral coronaproof een continue doorstroom van kiezers. Dat heb ik natuurlijk even vastgelegd op een foto!

Met het nieuwe briefstemmen, en twee extra stemdagen voor de risicogroepen, hadden we in de gemeente Voorst een opkomstpercentage van afgerond ruim 83 procent. Met onze eigen efficiënte methode van stemmen tellen, konden we net na middernacht al de volledige uitslag (met voorkeursstemmen) van de gemeente Voorst bekend maken. Een groot succes dankzij de geweldige inzet van onze medewerkers, de vrijwilligers en van alle inwoners! Mijn hartelijke dank aan u allen voor uw inzet om de verkiezingen coronaproof goed te laten verlopen!

Ondersteuning tijdens de coronacrisis

Vorige week dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen om met een viertal extra acties de lokale ondernemers verder te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Voor deze extra kosten worden de ontvangen compensatiegelden vanuit het Rijk ingezet. De uitvoering zal in overleg en in samenwerking met onze ondernemersverenigingen plaatsvinden. Een mooi voorbeeld van Voorster samenwerking in het belang van de ondernemers, die het water tot aan de lippen staat.

Vorige week zijn ook de beleidsregels van de nieuwe landelijke regeling TONK voor de gemeente Voorst vastgesteld. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is voor huishoudens die door de coronacrisis minder inkomen hebben en hierdoor hun woonkosten niet meer kunnen betalen. Deze vorm van bijzondere bijstand loopt van januari 2021 tot juli 2021.

Eerste boom van het Klimaatbos geplant

Ook in coronatijd gaat de wisseling van de jaargetijden gewoon door. In deze voorjaarstijd zijn er veel werkzaamheden in de natuur te doen. Zelf mocht ik afgelopen donderdag officieel een boom planten op landgoed Beekzicht. Deze eerste boom vormde de officiële start van de aanplant van een Klimaatbos. Door de afgelopen droge zomers zijn landelijk bossen met meerdere soorten naaldbomen afgestorven. Als vervanging voor deze afgestorven bomen worden er nu duizenden inlandse soorten bomen geplant, zo ook bij Landgoed Beekzicht. Een mooie samenwerking van het Voorster landgoed Beekzicht met de Life Terra Foundation. De Life Terra Foundation wil in 5 jaar 500 miljoen bomen planten, want bomen zijn zeer belangrijk voor het wereldwijd terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de lucht.

 

Toename aantal coronabesmettingen, ook in onze regio

De coronacijfers maakten deze week duidelijk dat het aantal besmettingen toeneemt, zowel landelijk als in onze regio. Nieuwe versoepelingen rond Pasen voor het hoger onderwijs en de openstelling van de terrassen lijken met de verhoogde coronacijfers van de baan. Kernpunt hierbij is de angst dat het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd stijgt en dat we dan mogelijk ook echt met een derde golf te maken krijgen. Tegelijkertijd bereikte mij donderdagmiddag het zeer droevige bericht dat onze Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS), Kim Geven, in het ziekenhuis overleden is: “Hij heeft heel hard gevochten maar het COVID-19 virus heeft hem verslagen.” Ik heb bijzondere herinneringen aan Kim Geven. Kim en ik werden samen in 2007 door de rechtbank benoemd als BABS.

Gedoseerd en op afspraak winkelen

Zoals vorige week gemeld, zijn de coronaregels rond het op afspraak winkelen in de grotere winkels iets versoepeld. De maatregelen die deze winkels (moeten) treffen om de mensen gedoseerd toe te laten zijn soms opmerkelijk zichtbaar. Ik fotografeerde een voorbeeld bij het Marktplein in Twello. Naast het tijdig reserveren van de bezoektijd, wordt ook rekening gehouden met de drukte voor de winkel, zoals te zien was tijdens de weekmarkt afgelopen vrijdag.

Landelijke Opschoondag 20 maart

Als oppas-opa heb ik meegedaan aan de Landelijke Opschoondag 2021 op zaterdag 20 maart. Tijdens deze jaarlijkse opschoondag worden vrijwilligers in stad en land opgeroepen om al het zwerfvuil op te ruimen. Dit jaar was er geen grootschalige start of afronding, maar vooral veel lokale kleinschalige acties. Zelf deed ik ook mee, samen met mijn kleinkinderen. Het was bijzonder om te zien met hoeveel enthousiasme de kinderen hun opschoon-ommetje maakten. Ze werden steeds fanatieker om allerlei soorten zwerfvuil op te sporen! De zak was dan ook snel gevuld met behulp van de, door de gemeente ter beschikking gestelde, grijpers. Wij vonden het een hartstikke leuke actie om samen te doen! 

Bijzondere historische gebeurtenissen

In deze tijd zijn er geen evenementen. Toch is het ook in coronatijd goed om (digitaal) aandacht te hebben voor bijzondere historische momenten die een grote impact hebben op onze samenleving. Ik wijs hierbij op een tweetal gebeurtenissen. Enerzijds arriveerde 70 jaar geleden de eerste groep Molukse KNIL-militairen in Nederland. Anderzijds werd precies 20 jaar geleden de eerste besmetting vastgesteld van de dierziekte mond-en-klauwzeer. De MKZ-crisis leidde toen in onze regio tot de ruiming van duizenden dieren. Dit had (en heeft) een enorme impact op de inwoners van onze gemeente en de regio. Het MKZ-monument in Nijbroek herinnert ons daaraan.

#Aandacht voor elkaar

Gezien het oplopende aantal besmettingen is het duidelijk dat we nog een aantal weken rekening moeten houden met de lock-down maatregelen. Tegelijkertijd worden, na de twijfels rond het AstraZeneca vaccin, de vaccinaties weer volop uitgevoerd door de GGD en de huisartsen. Mijn belangrijke boodschap blijft, ook in deze lentetijd: doe goed en blijf aandacht houden voor goede activiteiten van inwoners onderling. Met foto’s uit al onze dorpen, komen deze activiteiten mooi in beeld in onze lokale invulling van de landelijke campagne Aandacht voor elkaar (blader deze krant maar door, u komt er elke week verschillende tegen). Kortom: wij houden moed want het komt in de zomer vast weer goed!

Burgemeester Jos Penninx