Zoals verwacht zitten we nu helaas in een periode met een hoog aantal coronabesmettingen. Dit vraagt om extra aandacht voor de druk op de zorg. De coronacijfers maakten ook duidelijk dat er nog geen sprake van kan zijn dat de horeca, en de terrassen, met Pasen open mogen. Wel gaat, vanwege de zomertijd die ingegaan is, vanaf vandaag de avondklok een uur later, vanaf 22.00 uur, in.

Ook in onze gemeente is het aantal besmettingen deze week hoger als in de afgelopen periode. We zitten nu ruim een jaar in de coronacrisis. Regelmatig spreek ik met mensen over hun beleving van deze crisis. Uit deze gesprekken merk ik dat het afgelopen jaar voor sommigen echt pittig is geweest. Ik denk hierbij aan mijn gesprek met een echtpaar dat nu al een jaar lang niemand meer thuis ontvangt. Ondanks het plezier dat zij met het bridgen thuis en op de club beleefden, hebben zij ook al een jaar lang geen bridgekaart meer aangeraakt. Bewust neemt dit echtpaar geen enkel risico. En zo zijn er meer mensen die geen risico’s willen of kunnen nemen. Dit maakt duidelijk hoe belangrijk het is om er samen voor te zorgen dat de coronacrisis zo kort mogelijk duurt. En dat kan alleen door met z’n allen de coronaregels te respecteren en aandacht te houden en te geven aan onze medeburgers!

Mooie tekeningen uit Voorst

Naast alle digitale vergaderingen had ik woensdagavond ook weer eens een fysieke bijeenkomst. In de raadszaal van ons tijdelijke gemeentehuis mocht ik de ingekomen tekeningen voor een ontwerpwedstrijd jureren. De gemeente gaat twee grote spandoeken aan de Rijksstraatweg in Voorst plaatsen om weggebruikers extra te attenderen op de maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Van bijna 90 leerlingen van de basisscholen CBS Sjaloom en OBS De Wiekslag ontvingen we mooie en creatieve tekeningen. Samen met de dames Eva Liem, Erna van Schoonhoven, Herma Ruisch en onze medewerker Jelle Koopman hebben we alle tekeningen goed bekeken. Uiteindelijk kozen we unaniem voor twee verschillende ontwerpen. Er wordt dus een spandoek met het ontwerp van Noë én een spandoek met het ontwerp van Kirsten in Voorst geplaatst. Namens de jury bedank ik alle deelnemende kinderen in Voorst voor hun mooie tekeningen!

 

Koninklijke Onderscheiding

Zaterdagmiddag mocht ik meneer Miek Verheul verrassen met een Koninklijke onderscheiding. Helaas vanwege het coronavirus geen mooie uitreiking in het fraaie Boshuis vol genodigden. In plaats daarvan vond de uitreiking thuis bij de heer Verheul plaats aan de voordeur, met alleen de (klein)kinderen als getuigen. De heer Verheul was bestuurslid van onder meer de Werkgroep Caritas, de Parochieraad en het Armenbestuur van de Rooms Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Klarenbeek. Hij was medeoprichter en vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van het kerkgebouw Het Boshuis. Vrijwilliger bij omni Sportvereniging Klarenbeek en vrijwillige leerkracht bij Basisschool De Kopermolen. De heer Verheul heeft zich dus jarenlang op allerlei manieren ingezet voor de Klarenbeekse gemeenschap. Hartelijk gefeliciteerd meneer Verheul, u bent hartelijk welkom in het nieuwe gemeentehuis tijdens de aubade in april volgend jaar! En dank ook aan uw familie en alle andere vrijwilligers in Klarenbeek!

Vorderingen in de herbouw van het gemeentehuis

De uitreiking van de mooie onderscheiding was voor mij een hoogtepunt in deze coronatijd waarin de weekenden vooral rustig verlopen. Vrijdagmiddag heb ik de voortgang van de herbouw van ons gemeentehuis bekeken. Niet alleen de bouw van de ijskelder vordert, maar ook de werkzaamheden aan het gebouw zelf. Zo zag ik dat de vloer van de raadszaal gestort is, en dat de vloer van de hoek van mijn voormalige werkkamer nu rechthoekig wordt gemaakt. De afschuining verdwijnt hier, en ook op andere plekken, waardoor het gebouw rechthoekig wordt. Dit is één van de duurzame toepassingen om onnodig warmteverlies tegen te gaan. De bouwwerkzaamheden hier en ook elders lijken gelukkig niet te lijden onder de coronacrisis.

Aandacht voor elkaar

Helaas was er het afgelopen weekend sprake van wisselend weer met flinke buien. Fijn voor de natuur, en onze tuinen, dat er weer eens regen viel. Tussen de buien door konden mensen toch wandelend of fietsend actief zijn in onze mooie gemeente. Zo waren er zaterdag ook aardig wat mensen die de markt in Wilp bezochten. Deze markt is tot stand gekomen als initiatief van vrijwilligers uit het dorp Wilp. Een mooi voorbeeld van acties die bijdragen aan ontmoetingen in deze coronatijd. Wat is het toch fijn dat zoveel mensen vrijwillig en enthousiast meehelpen aan de leefbaarheid in onze dorpen. Dit zien we ook in de campagne #Aandacht voor Elkaar. Heeft u ook al die fraaie foto’s van de inwoners in de verschillende dorpen in het Voorster Nieuws gezien?

Aandacht voor de druk op onze gezondheidszorg

Zoals eerder gezegd is de druk in onze gezondheidszorg erg hoog. De medewerkers in de zorg en de verpleging hebben het sowieso al enorm zwaar. Zeker na een jaar extra werkdruk met de Covid-19 patiënten. Laten we onze dankbaarheid naar hen tonen door er samen alles aan te doen om de druk niet hoger te laten worden. Want als de druk op de gezondheidszorg te hoog wordt en het zorgpersoneel overbelast raakt, dan krijgen we enerzijds te maken met het afschalen van de reguliere zorg waarbij operaties niet kunnen doorgaan. En anderzijds lopen we dan het risico dat de zorgverlening thuis bij onze inwoners in het gedrang komt. Laten we daarom alstublieft allemaal de coronaregels goed uitvoeren. En er met z’n allen alles aan doen om problemen in onze gezondheidszorg te voorkomen! Alleen samen kunnen we dan, en met de toenemende vaccinaties, snel weer over gaan naar een normaler leven voor iedereen

Paaswens

Wat mij betreft besteden we in de massamedia nu vooral aandacht aan wat goed gaat in onze samenleving, en plaatsen we niet steeds vervelende incidenten in de spotlights. Zo vind ik het bijvoorbeeld prachtig dat meerdere verenigingen acties ondernemen om goed contact te houden met hun leden in coronatijd. Een mooi voorbeeld daarvan trof ik thuis aan. Het was een paaswens van de Vrouwen van Nu Twello in samenwerking met Schoneveld Breeding. Tot slot wens ook ik u allen hele mooie paasdagen. En nu de dagen zichtbaar langer worden roep ik iedereen op: doe goed en houd moed!

Burgemeester Jos Penninx