Het lijkt er sterk op dat we, ook in 2021, in april en begin mei geen grootschalige festiviteiten kunnen meemaken. En zeker nog niet op Koningsdag. Voorlopig gaat alle aandacht eerst uit naar het vaccineren van de meest kwetsbaren, zodat we de (gevreesde) piek van ziekenhuisopnames door coronabesmettingen definitief achter ons kunnen laten. Wat mij betreft, was het vorige week een goede zaak dat het Kabinet, na overleg met de burgemeesters, het nieuwe Openingsplan bekend maakte. Het idee achter dit Openingsplan is dat de samenleving zelf in dit overzicht kan zien welke mogelijkheden elkaar opvolgen bij het stapsgewijs weer open maken van de samenleving. Dit Openingsplan maakt ook duidelijk dat we met zijn allen vertrouwen hebben in de toekomst. Het opnemen, en noemen, van data per stap blijkt achteraf gezien niet zo handig. Het tempo waarmee de stappen gemaakt kunnen worden is namelijk afhankelijk van het aantal covid-19 besmettingen. In de komende weken wordt het Openingsplan verder uitgewerkt met uitvoeringsmaatregelen. En dan moeten ook de data daarbij concreet ingevuld worden.

Herdenking Posterenkse Bevrijding

Een mooie en bijzondere ervaring in de afgelopen week was de waardige herdenking van de bevrijding van Posterenk 76 jaar geleden. Deze bevrijding vond plaats na de start van de operatie Cannonshot op 12 april, waarbij Canadese militairen de overtocht over de IJssel van Gorssel naar Wilp maakten. Het comité Posterenkse Bevrijding organiseerde de plechtigheid zonder publiek, maar wel wapperde aan bijna alle huizen de Canadese vlag. Er waren twee toespraken, twee (digitaal gezongen) volksliederen en twee kransleggingen door 2 vertegenwoordigers, namens de inwoners van Posterenk en namens de Royal Canadian Legion (RCL). Dit alles werd begeleid door een doedelzakspeler. Ik vond het mooi dat de inwoners van Posterenk en de Canadese familieleden van de overleden soldaten deze herdenking per livestream konden volgen. Ik hoop dat de bevrijding in 2022 wel groots gevierd kan worden!

 

 

Aandacht voor de ontwerp-RES 1.0 en de VES

De afgelopen week stond voor mij in het teken van een tweetal energiestrategieën. Deze strategieën geven aan, vanuit het landelijk gesloten Klimaatakkoord, hoe er energie opgewekt kan worden met zon en wind in 2030. Het ontwerp van de Regionale Energie Strategie 1.0 heb ik als voorzitter van de Stuurgroep RES Cleantechregio aan de pers bekend gemaakt. Er was een vraaggesprek met De Stentor en een tafelgesprek voor het televisieprogramma De Week van Gelderland op Omroep Gelderland. Voor dit televisieprogramma schoof ik, na een (negatieve) sneltest op Corona, fysiek aan bij de spreektafel in de studio in Arnhem. De kern van de boodschap over de ontwerp RES 1.0 ten opzichte van de concept-RES van maart vorig jaar is: een iets lager totaalbod namens onze regio, met minder windmolens vanwege de wettelijke beperkingen, meer zonnepanelen op daken en minder zonnepanelen op de grond. Maandagavond gaf ik, als voorzitter van de gemeenteraad, leiding aan een uitgebreid digitaal debat met amendementen en moties over de Voorster Energie Strategie (VES). Honderden inwoners leverden het afgelopen jaar een bijdrage aan deze VES. De ontwerp RES 1.0 van de Cleantechregio ligt nog enkele weken voor iedereen ter inzage, men kan hierop reageren tot 31 mei 2021. Na het zomerreces zullen de 7 gemeenteraden, de 2 algemene besturen van de Waterschappen en de Provincie Staten van Gelderland, een besluit over ontwerp RES 1.0 (moeten) nemen.

Uitkijken naar versoepelingen

Ook ik, als burgemeester, kijk uit naar de versoepelingen. Die zijn natuurlijk van het grootste belang voor het onderwijs, de winkels, de bedrijven en de horeca, maar ook voor mijn eigen formele activiteiten. Ik denk hierbij aan de regeling rond het ontvangen van bezoek thuis. De afgelopen week ging ik persoonlijk op bezoek bij twee diamanten echtparen. Maar deze bezoeken legde ik in coronatijd af zonder een fotograaf en/of een schrijvende journalist. Ik vind het mooi om de levensverhalen van de echtelieden te horen. Samen met deze echtparen, afkomstig uit Friesland en Drenthe, keken we terug op hun activiteiten in Nederland en hun jarenlange vrijwilligerswerk in onze gemeente. Wat zal het fijn zijn als mensen hun 60-jarig jubileum weer écht feestelijk kunnen vieren, samen met hun gezin, familie, buren en bekenden. En dan ook inclusief een mooie fotoweergave van mijn bezoek in het Voorster Nieuws.

Het is duidelijk dat heel Nederland, en dus ook onze inwoners, snakken naar een versoepeling van de coronamaatregelen. Het valt ook niet mee om niet meer, zoals gebruikelijk, je vrienden en vriendinnen te kunnen ontmoeten in je vrije tijd, Helaas zie ik de afgelopen tijd meer vormen van overlast, en zelfs van vernielingen, wat heel vervelend is voor de gedupeerden. Enerzijds stimuleren we dat jongeren zich ook in deze tijd met sport en spel kunnen vermaken; anderzijds trekken we goed op samen met de politie in onze gemeente. Elders in Nederland zie ik ook excessen die, gelukkig in onze gemeente niet in die omvang gebeuren. Ik hoop dat deze vervelende zaken snel weer verdwijnen. Door nog even de coronamaatregelen vol te houden, en passende ontspanning te zoeken in plaats van ongewenste samenscholingen bij elkaar zoals bijvoorbeeld in parken, gaan we snel de gewenste versoepelingen zien. Dan krijgt iedereen weer de ruimte voor leuke dingen met elkaar zoals bijvoorbeeld weer coronaproof een terrasje pakken!

Oplopende besmettingen, ook in onze gemeente

Zoals aangegeven blijven de belangrijkste coronamaatregelen, los van de opening van de buitenschoolse opvang, voorlopig ongewijzigd. De oproep is nog steeds thuiswerken tenzij het niet anders kan. Instellingen en scholen gaan steeds meer met zelftesten werken. Het worden spannende weken voor scholieren en studenten met hun (eind)toetsen en examens in coronatijd. Graag wens ik leerlingen en ouders daarbij heel veel succes! Los van de veranderingen blijft het devies voor iedereen: houd afstand en volg alstublieft de coronamaatregelen! Dat het aantal besmettingen oploopt in Nederland was de afgelopen dagen helaas duidelijk zichtbaar, onze gemeente Voorst scoorde zelfs bovengemiddeld in onze regio.

 

Zonnige fietstocht

Gelukkig hadden we prettig zonnig weer in het afgelopen weekend. Daarom gingen mijn echtgenote en ik lekker samen fietsen, richting Klarenbeek. Na het passeren van de vernieuwde Zutphenseweg, leek het mij interessant om met eigen ogen te zien hoe het gaat met de aanleg van het biodiverse zonnepark Broekstraat in Klarenbeek. De eerste aanzet voor natuurontwikkeling langs de weg, en de eerste constructies voor de zonnepanelen. Een veld waar uitgebreid over gediscussieerd is in de gemeenteraad. En waar uiteindelijk ook heel wat afspraken over zijn gemaakt met betrekking tot de participatie en de inpassing van de zonnevelden in de omgeving. Ontwikkelingen die verder uitgevoerd worden in de komende tijd als uitwerking van de maandag vastgestelde Voorster Energie Strategie (VES). Ik ben benieuwd hoe wij over 5 jaar de reeds  gerealiseerde zonneparken in Twello, Wilp en Klarenbeek ervaren als we er dan langs fietsen, wandelen of rijden.

 

Vol vertrouwen op weg naar een ontspannen Koningsdag

Wat mij betreft kijken we allemaal vooral naar de dingen die we nog wel kunnen doen. Laten we vooral kijken naar wat ons allen bindt, en ons energie geeft in deze coronatijd. Deze week gaan we de vijf miljoen coronaprikken voorbij. En de komende week verwacht ik zelf ook een uitnodiging voor een coronaprik te ontvangen. Over uitnodiging gesproken, van de week ontving ik zelf ook thuis bij de post de officiële brief van de burgemeester aan alle gedecoreerden van de gemeente Voorst. In deze brief meldt de burgemeester (ik zelf dus) dat er dit jaar geen aubade georganiseerd wordt bij het gemeentehuis. En dat er daarom ook geen ontvangst van de gedecoreerden is dit jaar. Kortom geen laatste uitnodiging van mij als burgemeester, maar een afzegging voor dit gezellige samenzijn met alle mensen in de gemeente Voorst die onderscheiden zijn voor hun geweldige vrijwilligerswerk voor de samenleving.

Ik wens u allen een goede gezondheid, met aandacht voor elkaar binnen de landelijke mogelijkheden. Ik denk hierbij ook vooral aan alle hulpverleners in de zorg, en aan de mensen die nu noodgedwongen moeten wachten op een medische behandeling. Het aantal besmettingen moet en kan binnenkort omlaag; steeds meer mensen worden of zijn nu gevaccineerd, en meestal nemen virussen af met de komst van hogere temperaturen. Laten we vol vertrouwen samen op weg gaan naar een ontspannen Koningsdag op 27 april 2021!

Burgemeester Jos Penninx