Na de start van het openingsplan van het Kabinet vorige week, is er deze week toch geen persconferentie over eventuele verdere stappen. Dit komt door de grote druk op de ziekenhuizen. Zowel Koningsdag als de versoepelingen voor winkels, weekmarkt en horeca zijn in onze gemeente goed verlopen. Dank aan alle inwoners voor de zorgvuldigheid waarmee de maatregelen behoorlijk goed worden nageleefd. Vooralsnog zijn er geen evenementen: niet rondom de herdenkingen en ook niet op bevrijdingsdag. Qua besmettingscijfers scoort onze gemeente over een langere periode gezien, regionaal, redelijk in ‘de middenmoot’.

Afgelopen week bracht ik de dag na Koningsdag een bezoek bij het briljanten echtpaar Reugebrink-Nolsen in dorp Voorst, om hen persoonlijk van harte te feliciteren. Gezeten in de tuin met een heerlijk voorjaarszonnetje mocht ik genieten van hun interessante herinneringen aan hun leven in Brummen en Voorst. Naast bijzondere gebeurtenissen uit hun 65 jaar samenzijn, kwam vooral ook de inzet van dit gezin voor het muzikale leven in Voorst aan bod.

Zoals gebruikelijk had ik ook weer een aantal digitale vergaderingen. Bijzonder deze week vond ik de Nederlands-Duitse Commissie voor Veiligheid op de Gelderse Grote Rivieren. Het ging vooral over de gevolgen van de klimaatverandering voor risico’s en mogelijke maatregelen bij extreem hoog, en vooral laag, water. Tot slot kwam mijn aanstaande afscheid als burgemeester van de gemeente Voorst aan de orde. Na een hartelijk afscheidswoord van de voorzitter, waren mijn laatste woorden in deze digitale vergadering: “Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute.”

Een prachtige bijeenkomst vond ik vrijdagavond de digitale bijeenkomst voor inwoners van Posterenk over de stand van hun Dorpsontwikkelingsplan, ofwel van de ‘Kick-Off van hun DOPP’. Hierbij denken inwoners samen na over gewenste ontwikkelingen in hun eigen dorp. Ook werd een fraaie analyse gepresenteerd over het ontstaan van het dorp: Post op den Enk. Met fraaie beelden werd heel goed duidelijk hoe de hoger gelegen gebieden zich uitstrekken tussen de Fliert en de Twellose beek, inclusief de invloed van de A1 op het dorp. Met veel enthousiasme nam iedereen kennis van een achttal thema’s en namen inwoners zitting in werkgroepen om verder te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsplannen. Wat een energie spatte van het scherm. Een waar genoegen om mee te mogen maken! Afgelopen weekend genoot ik hierdoor des te meer van het gebied rond Posterenk: dankzij de nieuw opgedane (historische) kennis.

Voor velen was het een prachtig moment: winkels konden zonder reservering worden bezocht en men kon buiten terrassen bezoeken met een reservering. Deze verruiming startte met geweldig voorjaarsweer op woensdag. Wat ook direct te zien was aan de goede bezetting van de open terrassen. Zaterdag heb ik zelf ook even plaatsgenomen op een terras. Helaas mogen terrassen bij sportaccommodaties in heel het land nog niet open. Wel mochten de niet-essentiële marktkramen weer aansluiten op de weekmarkt. Ook hier zag ik meteen meer intimiteit (op gepaste afstand) en gezelligheid. Gelukkig vond dit in onze gemeente allemaal plaats zonder ongewenste druktes, ook zonder de avondklok. Onze handhavers en de politie hoefden nauwelijks op te treden deze week, met dank aan het goede gedrag van u allen!

Vorige week ging tijdens de lintjesregen veel aandacht uit naar de gedecoreerden, die gezien mogen worden als geweldige voorbeelden van jarenlang vrijwilligerswerk. Zij zijn daarmee prachtige voorbeelden voor ons allemaal van inzet voor de Voorster samenleving. Ditzelfde geldt voor de verzetsstrijders in oorlogstijd, die extra aandacht kregen op 3 en 4 mei bij de Stille Omgang op de Algemene begraafplaats in Terwolde en de Gedenkhof ‘t Holthuis in Twello. Dit naast alle oorlogsveteranen en slachtsoffers van oorlogshandelingen, vooral van de Tweede Wereldoorlog 75+1 jaar geleden. Vanwege corona kon, net als in 2020, geen publiek aanwezig bij de dodenherdenkingen onder het landelijke thema: ‘Na 75 jaar vrijheid’. Als burgemeester legde ik, namens u allen, kransen, opdat wij niet vergeten en allemaal blijven werken aan het behoud van onze democratische rechtstaat en vrijheid voor iedereen.

Door de meivakantie, en daarmee het mei-reces van de gemeenteraad, zijn er deze week geen openbare vergaderingen of bijeenkomsten met inspraak. Wel vonden digitale vergaderingen plaats van de burgemeesters in onze regio. Wij bespraken natuurlijk het verloop van de versoepelingen en vooral over ongewenste drukte met Koningsdag in en op veel plaatsen. Duidelijk werd daarbij wel de echt énorme druk op de ziekenhuizen, door zowel corona als de noodzaak om operaties voor niet-urgente behandelingen uit te stellen. Ondanks de geweldige inzet van de medewerkers is dit zo niet vol te houden. De besmettingsaantallen moeten nu serieus snel omlaag! Mede door de vaccinaties neemt de druk in de verpleegzorg in Nederland wel al geleidelijk af.

Hoe dan ook werd duidelijk dat verdere versoepelingen nu nog niet kunnen, hoe wenselijk de versoepeling sociaal en economisch ook is. Dit vraagt dat onze inwoners, van jong tot oud, moeten volhouden in het belang van onze gezondheid en spoediger versoepelingen. Laten we nu niet kijken naar anderen of excessen. Laten we vooral zelf het goede voorbeeld blijven geven qua gedrag, door op rustige plekken te ontspannen. Met aandacht en respect voor elkaar moeten we allemaal de coronamaatregelen zo goed mogelijk blijven uitvoeren, zodat we samen een fraaie zomer tegemoet kunnen gaan. Houd moed, want het komt (misschien iets later) zeker goed.

Burgemeester Jos Penninx