Kijkend naar de samenleving zie ik dat veel mensen snakken naar verruiming van een aantal maatregelen in vervolg op de stappen die inmiddels zijn gezet in het onderwijs, sport en ontspanning.

Vrijdag 15 mei

Enkele verpleeghuizen gaan gelukkig ook weer open om persoonlijke ontmoetingen mogelijk te maken. Nationaal en lokaal willen we de teugels laten vieren, maar wel zonder terugval of een nieuwe virusgolf. Net zoals er na de IJsheiligen geen plaats meer is voor nachtvorst!

Allereerst kijk ik terug op een zorgvuldige en ook levendige digitale raadsvergadering, afgelopen maandag.  Een nieuw raadslid Veronique Groothuis werd benoemd. En we namen afscheid van CDA-raadslid Bert van de Zedde. Zowel digitaal als fysiek ging dat natuurlijk gepaard met het overhandigen van een afscheidscadeau. Verder blijven we als gemeente goed kijken hoe we met elkaar deze vergaderingen de komende maanden vormgeven.


Maandag heb ik genoten van de kinderen en ouders bij een schoolplein in onze gemeente. Het was duidelijk dat de kinderen weer graag naar school gaan! En ook dat veel ouders blij zijn dat hun kinderen niet meer de hele dag thuis zitten. Ik hoorde iemand zeggen ‘ik steek de vlag uit, want de kinderen gaan weer naar school.’ Net zoals mijn eigen moeder dat ooit zei.

Ook deze week heb ik met extra aandacht de artikelen in het Voorster Nieuws gelezen. Prachtige berichten over vele activiteiten en initiatieven. Gelukkig toont onze Voorster samenleving veel veerkracht!  Fijn dat er in de media veel aandacht is voor deze maatschappelijke (steun)initiatieven!

In deze tijden van de coronacrisis is goede communicatie ontzettend belangrijk. Zo houd je draagvlak voor de maatregelen die onze veiligheid moeten waarborgen. Een mooi voorbeeld hiervan hoorde ik tijdens een overleg met burgemeesters over de noodverordening. We hadden het over de 1,5 meter maatregel op een terras of in een restaurant, wanneer de Horeca vanaf 1 juni weer gedeeltelijk open mag. Deze maatregel blijkt namelijk een sterk psychologisch aspect te hebben.  

Als een koppel namelijk een ander (echt)paar dicht bij elkaar ziet zitten, dan schuiven zij onbewust ook dichter naar elkaar toe. Met alle mogelijke bijkomende risico’s. Ook daarom moet iedereen straks op het terras aan een tafeltje zitten, ook als je getrouwd bent. Natuurlijk begrijp ik deze regel wel. ‘Maar gaat dit ook zo werken?’, dacht ik bij mezelf. Misschien dat hier nog verandering in komt voor 1 juni, maar het is zeker een interessante psychologische uitleg van een maatregel.

Hoe dan ook is het mooi dat er verruiming van de maatregelen op komst is. De druk van de crisis begint namelijk toe te nemen. We krijgen bijvoorbeeld meer signalen dat (psychische) klachten toenemen, dat er meer overlast is en dat men vreest voor het omvallen van bedrijven. Laten we elkaar nu vooral ook blijven steunen. Nu we vanuit de intelligente lockdown (thuisblijven) naar meer verruiming (drukte vermijden) gaan, wordt het lastiger om heldere regels te hanteren. Ik hoop dan ook dat we blijven teruggrijpen op het doel van deze maatregelen: het behoud van een goede gezondheid. En dat we dus voldoende afstand blijven houden en de 1,5 meter regel verstandig blijven toepassen.

Nog een leuk moment deze week; het uitzwaaien van Henk Bouw. Henk heeft 45 jaar gewerkt als agent in onze gemeente. Eerst bij de rijkspolitie en vervolgens bij de nationale politie. Hij is nu met pensioen en hoeft dus ook de coronaregels niet meer beroepsmatig te handhaven.

Tot slot spreek ik de hoop uit dat onze inwoners zichzelf niet te kort doen om kansen en mogelijkheden te benutten. De zorg is veilig, dus trek op tijd aan de bel en ga naar de huisarts of het ziekenhuis bij klachten. Overleg als ondernemer met de branche of met de gemeente om te bekijken wat er met jouw bedrijf op dit moment wél kan. Samen houden we de schouders eronder om psychische, fysieke of economische rampspoed te voorkomen! Want uitdagingen bieden ook veel kansen!

Jos Penninx