Woensdag 14 oktober

Op het moment dat ik dit schrijf (zondagmiddag) wordt koortsachtig landelijk overleg gevoerd over eventuele extra landelijke maatregelen. Dinsdagavond maakte het kabinet de maatregelen (zoals gebruikelijk) kenbaar. Waarschijnlijk een keuze uit de minst kwaden, qua gezondheid, economie en het sociale leven van ons allemaal. Het is wel duidelijk dat het effect van de afgekondigde maatregelen (zoals maximumaantal bezoekers in de horeca en bezoek thuis, geen publiek sportwedstrijden en mondkapjesplicht) zonder wettelijke basis (nog) onvoldoende effect sorteerde. De kans is daarom erg groot dat we samen weer een nieuwe fase ingaan onder de coronawet. Wat is vervolgens de rol, en de ruimte, van de burgemeesters om maatwerk te kiezen in hun gemeente of regio?

Café krijgt coronaboete na bezoek mystery guest

De afgelopen week was het bestuurlijk in de gemeente rustiger dan de week ervoor. We hebben als gemeente contact opgenomen met bedrijven, horeca en sportverenigingen, en daarna werden de hierboven genoemde afgekondigde recente maatregelen ingevoerd. In het algemeen werken de verschillende inwoners en organisaties goed mee. Toch zag ik mij helaas gedwongen om een fikse dwangsom van 5000 euro aan een café in onze gemeente op te leggen. Dit was nodig, ondanks een goed gesprek met de horeca-uitbater. Iedereen moet zich aan de regels houden. In de horeca betekent dit onder andere het vastleggen van de persoonsgegevens bij binnenkomst. En de bezoekers erop attenderen dat zij afstand van elkaar moeten houden. En hier ook op toezien. Ik hoop dat deze boete ervoor zorgt dat de regels nu wel goed nageleefd worden. In het algemeen ben ik overigens zeer tevreden over het gedrag van de Voorster inwoners en ondernemers.

Online vergaderen en samenwerken

Je zou bijna denken dat alles om corona draait! Dat is zeker niet het geval. Het werk gaat gewoon door. Ook de vele vergaderingen, maar nu online via het beeldscherm. Zo had ik, namens de Cleantechregio, een zeer interessant overleg. Ik sprak met de directeur-generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken), de commissaris van de Koning, enkele gedeputeerden, wethouders en burgemeesters over de bestuurlijke vernieuwing in Gelderland. Ik attendeerde hen daarbij op onze goede regionale samenwerking in de Cleantechregio. Zoals bij de Agenda Oost Nederland over wonen, werken en mobiliteit. En met de burgemeesters van de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland (VNOG) spraken we tijdens een ‘webinar’ met elkaar over de gevolgen van COVID-19 op de werkdruk van medewerkers en bestuurders. We spraken over maatwerk en de wens om onderling zaken goed af te stemmen. Daarmee kunnen we verwijten van eventuele ongelijkheid tussen gemeenten zoveel mogelijk voorkomen.

Kijken naar wat nog wel kan en mag

Na een aantal dagen met hoge scores qua besmettingen, was het bijna gebruikelijke beeld in de gemeente Voorst iets gunstiger dan in de gebieden om ons heen. Dank daarvoor aan de inzet van inwoners en instellingen in onze gemeente. Het is natuurlijk niet fijn voor veel ouders dat zij hun kroost niet kunnen begeleiden bij het zwemmen, sporten of cultuuruitingen. Dit geldt ook voor de terughoudendheid bij het bezoeken van ouders en grootouders. Er zijn veel zorgen over het gebrek aan contact, voor zowel ouderen als jongeren. Oplossingen zijn nu al lastig te vinden, laat staan bij een verdere lockdown. Maar laten we alsjeblieft kijken naar wat nog wel kan en mag! Dit past bij de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’ die afgelopen week vanuit de rijksoverheid van start ging. Want het coronavirus raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en in ons contact met familie en vrienden. De boodschap van deze campagne is: we moeten volhouden, want het einde is nog niet in zicht. Daar hebben we elkaar hard bij nodig! Laten we binnen de gemeente Voorst de tijd blijven nemen om nog meer aandacht voor elkaar te hebben. Dat doen we al heel erg goed met elkaar. Maar doordat de coronacrisis voortduurt, bestaat ook de kans dat mensen afhaken. Doe dat alsjeblieft niet: blijf naar elkaar omkijken en heb oog voor andermans verdriet, teleurstelling en onzekerheid. Hou vol!

Ronde-tafelgesprekken weer digitaal

De gemeenteraad heeft na een paar fysieke bijeenkomsten rond de nieuwe begroting 2021-2024 besloten om deze week de ronde-tafelgesprekken van maandag en woensdag weer digitaal te doen. Voorlopig is nu besloten de raadsvergadering op 26 oktober en 9 november wel fysiek te organiseren. Als de cijfers zich echter ongunstig blijven ontwikkelen is de kans groot dat ook dit moet worden teruggedraaid. Het is daarbij een mooie bijkomstigheid dat het digitale systeem wat de gemeente hierbij gebruikt nu 25 mensen in beeld kan brengen. Dat moet genoeg zijn om alle betrokkenen voor elkaar zichtbaar te laten zijn tijdens raadsvergadering.

Slim kansen pakken met elkaar

Wat het besluit van de rijksoverheid ook is (geweest) op dinsdagavond: laten wij als betrokken inwoners van de gemeente Voorst voor een duurzame toekomst met krachtige kernen er samen de schouders onder blijven zetten. Laten we de afspraken samen zo goed mogelijk uitvoeren, met het oog op een spoedig herstel van een gezonde en leefbare wereld in de gemeente Voorst. Dat vraagt van iedereen inzet en aandacht om slim kansen te pakken met elkaar!

Burgemeester Jos Penninx