Op dit moment lijkt onze samenleving vrij stabiel, kijkend naar het coronavirus

Vrijdag 19 juni

Wat de economische gevolgen zijn is wereldwijd nog nauwelijks in te schatten. In onze gemeente Voorst zijn in totaal bijna 60 personen officieel positief getest op corona en zijn 11 mensen hieraan overleden. Deze week nam het aantal nieuwe gevallen van geregistreerde coronapatiënten nauwelijks toe. Belangrijk vind ik het dat we aandacht hebben voor zowel bedreigingen als kansen door de coronaproblematiek. We moeten extra stil staan bij de gevolgen van eenzaamheid, vooral bij oudere alleenstaanden. Ik steun graag initiatieven richting Kabinet en instellingen om ook bezoekregelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen te verruimen. Want nabijheid en aanraken blijkt zeer belangrijk!
 

Geweldig om de vele initiatieven te zien vanuit instellingen en mensen. Ik sprak mensen van de Rotary Voorst, over hun tweede maaltijdbezorging, zoals ook was te lezen in het Voorster Nieuws. Het leverde veel positieve reacties op in woord en geschrift als dank. Ook begrijp ik dat er acties lopen om (dementerende) ouderen te voorzien van tablets om zo digitaal beter te communiceren. 

Interessant vond ik ook een gesprek met een arts. Hij gaf aan dat het lijkt of er meer ontspanning is onstaan in veel gezinnen. Men is minder gejaagd door het werk, door reistijd, sporten en feesten. Zo ontstaat er meer rust en ruimte om met elkaar leuke dingen te doen of gesprekken te voeren, waardoor klachten zelfs afnemen. Benieuwd of deze trend zich voortzet nu de scholen en sportvereniging weer volledig open zijn en ook horeca weer open is, hetzij met een aantal spelregels. Meer aandacht voor elkaar zou een mooi ‘nieuw normaal’ kunnen zijn!

In deze intensieve periode, waarin het veel over corona gaat en het effect dat dit op ons heeft, vraag ik ook graag extra aandacht voor onderling respect en verdraagzaamheid. Elk mens is anders en iedereen heeft verschillende opvattingen. Deze verschillen maken onze samenleving juist zo mooi en divers. Laten we dit koesteren en elkaar respecteren, ook op punten waarin we verschillen. Samen werken we dan aan een nog betere maatschappij.  

Afgelopen maandag heb ik de hele dag digitaal vergaderd met onze gemeenteraad. We hebben meerdere keren - soms ook langer dan een uur - de vergadering geschorst om tussendoor te ontspannen. Digitaal vergaderen met beeld is zeer vermoeiend. De vergadering is technisch verder goed verlopen. In het zogenaamde Voortgangsbericht 2020 werd veel tekst geweid aan de coronaproblematiek. Goed om te lezen hoe wij als gemeente proberen samen met onze inwoners er het beste van te maken. Financieel waren er geen voorstellen tot bijsturing op dit moment. Wij (mogen) rekenen op voldoende compensatie van de Rijksoverheid voor de uitvoering van het landelijk beleid en (incidentele) negatieve gevolgen van corona. Vanzelfsprekend is veel onduidelijk over de toekomst en vooral hoe onze economie en werkgelegenheid zich zullen ontwikkelen. In het najaar volgt de (meerjaren)begroting 2021-2024, met eventueel nieuw beleid in een zogenaamde Prioriteitennota.

Scholen en campings zijn deze week volledig opengegaan, met zicht op verdere verruiming de komende maanden in grote delen van Europa. Heel wat mensen boeken met het mooie weer in aantocht zelfs een lekker lang weekend met de caravan om te genieten van mooie landschappen. Mooi om te zien dat ook de rotonde bij het gemeentehuis deze week weer keurig werd bijgewerkt, door de vrijwilligers van de Stichting Dorpsverfraaiing. Ook geholpen door een flinke regenbuien deze week.

Jos Penninx