De minister-president heeft dinsdagavond gesproken: het spoorboekje met enige verruiming van maatregelen in juni kan doorgaan.

Donderdag 21 mei

Dit is mede te danken aan alle inwoners! Maar tegelijk doe ik ook een oproep aan iedereen om de gevraagde maatregelen goed te blijven uitvoeren. Werk dus zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en blijf thuis als je je ziek voelt. En allemaal een mondkapje op wanneer je gebruik maakt van het openbaar vervoer. De horeca mag op 1 juni weer open, verpleeghuizen mogen mondjesmaat weer wat bezoek toelaten. En de scholen gaan per 8 juni helemaal open, ook het voortgezet onderwijs. Een begrijpelijke lijn die wel een goede landelijke uitleg en een lokale samenwerking in de uitvoering vraagt wat mij betreft.

Het is belangrijk dat ook onze economie meer ruimte krijgt met deze versoepeling. Blijf daarom de lokale ondernemers steunen. Bijvoorbeeld door verse streekproducten te kopen. Al fietsend door onze prachtige gemeente vind je de mooiste en lekkerste producten! Kijk maar eens in het Voorster Nieuws van deze week. Daar vind je een dubbele pagina met fietsroutes en de locaties waar je deze (h)eerlijke producten allemaal kunt kopen.

De afgelopen weken hebben wij als gemeente steeds geprobeerd het goede voorbeeld te geven door zoveel als mogelijk thuis te werken en het fysieke vergaderen te vermijden. Het tijdelijke gemeentehuis is daarom momenteel vrijwel leeg. De vergaderingen gaan vrijwel allemaal via videobellen. Door een update van onze systemen, is het nu gelukkig mogelijk om 9 mensen tegelijkertijd in het beeld te krijgen, zodat ik als voorzitter de deelnemers kan zien in het college, het presidium en de gemeenteraad.

 

Ook de gebruikelijke bezoeken aan diamanten echtparen vinden nu plaats met videobellen. Zoals afgelopen dinsdag met het echtpaar Van Maanen-van Gulik aan de Wellinkhof in Terwolde. Op speciaal verzoek was ik afgelopen vrijdag wel bij de 100-jarige mijnheer Pieter Wiers, in het Grotenhuis in Twello. Ik sprak hem bij de tuin. Daar hoorde ik dat de vroegere buren waren langsgekomen, muzikanten van Excelsior een serenade hadden gebracht en alle bewoners (op het grasveld) een gebakje hadden gekregen. Naast mijn fijne gesprek met de heer Wiers, hoorde ik van verschillende kanten over de enorme blijdschap die er was door de gezelligheid (op afstand) tijdens deze happening. Daarmee wordt wel duidelijk welke impact de intelligente lockdown heeft op verzorgingshuizen en onze inwoners.

 

Naast alle ‘corona-zaken’ moet ik ook echt even stilstaan bij ons gemeentehuis. Maandag was namelijk de start van de (gedeeltelijke) sloop van ons gebouw aan de HW Iordensweg. Beter gezegd is nu begonnen met het duurzaam strippen van het gebouw. Gisteren stond in de Stentor een mooi artikel over de bijzondere verwarming en koeling van het (als nieuw) gerenoveerde gemeentehuis. In maart 2022 moet alles klaar zijn. Als we tenminste geen tegenslagen krijgen tijdens de bouw door de coronacrisis.

Als burgemeester van de gemeente Voorst is mijn beeld gelukkig nog steeds positief. Het gaat in onze gemeente (relatief) goed. Dit dankzij de onderlinge samenhorigheid en de organisatie van talloze activiteiten. Belangrijk onderwerp nu is natuurlijk de noodverordening en de vraag hoe de inwoners van onze gemeente omgaan met de maatregelen in combinatie met het mooie weer op deze Hemelvaartsdag en de komende dagen. Gezien de ervaringen van de afgelopen weken, heb ik er het volste vertrouwen in dat de meeste mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Ik zag het op de markt, in winkels, op de straten en ook aan de waterkant. Ik roep hier graag iedereen nogmaals op zich goed te gedragen.

Met de woorden van een sergeant uit de ooit bekende politieserie Hill Street Blues zeg ik dan ook tot slot:
geniet, maar pas op daarbuiten mensen. Wees voorzichtig!

Jos Penninx

Burgemeester Jos Penninx is ook actief op Twitter. Volg hem op @jos_Penninx