Woensdag 9 december

Dit jaar hebben velen een andere viering van Sinterklaas gehad dan normaal. Opvallend afgelopen week was ook de sluiting van zwembad De Schaeck vanwege corona. Het beeld van het aantal coronabesmettingen in Nederland stemt niet erg optimistisch. Op het moment dat ik dit schrijf ben ik zeer benieuwd naar de mededelingen van het Kabinet over de balans tussen gezelligheid en de zorgen om extra druk op het zorgpersoneel. Vooral de vraag of er ruimte komt om kerst met meer volwassenen thuis te mogen vieren is voor velen belangrijk. Graag blijf ik met onze inwoners, bedrijven en instellingen nadenken over wat wel kan binnen de landelijke coronaregels die in dienst staan van onze gezondheid.

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Per 1 december is er een nieuwe Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 ingegaan, in combinatie met een aantal ministeriële regelingen waaronder de mondkapjesplicht. Zoals verwacht dragen de inwoners in de gemeente Voorst bijna overal de mondkapjes zoals voorgeschreven. De handhavers van de gemeente en de politie constateren dit tot mijn grote tevredenheid. Met deze wet is de rol van de (voorzitters van de) veiligheidsregio’s afgenomen en de rol van alle burgemeesters en hun gemeenteraden toegenomen. De voorzitter van de regio Noord en Oost-Gelderland legde daarom in een Webinar voor alle raadsleden verantwoording af over de afgelopen maanden.

Diamanten huwelijk

Naast het serieus vergaderen achter de computer en het bijwonen van de digitale cursus Politiek Actief, maakte ik ook enkele mooie fysieke momenten in onze gemeente mee. De dag na hun diamanten huwelijk bezocht ik het echtpaar Overeem-van Duivenbooden in Terwolde. Ik vond het interessant om te horen hoe hun leven was verlopen in Vlaardingen, Driel, Lopik, Elst en tenslotte in het buitengebied van Terwolde. Een bezoek aan de heer des huizes in Casa Bonita zat er vanwege corona helaas niet in, maar het was erg leuk om met mevrouw te poseren bij de prachtige bloemenzee voor hun 60-jarig huwelijk.


Mantelzorgers

Indrukwekkend vond ik afgelopen zaterdag de bezorging van negen kerstpakketten bij Voorster mantelzorgers. De jaarlijkse mantelzorgdag kon in november niet doorgaan. Zo ontstond bij de Rotary Voorst het idee om kerstpakketten te (laten) maken en te verkopen aan bedrijven en leden. Zo werden zaterdagmorgen de kerstpakketten (ingepakt door ConnecteD in Deventer) rondgebracht door Rotarians en aangeboden aan 250 mantelzorgers. Prachtig om de blije en dankbare mantelzorgers te ontmoeten en hen de mooie doos te overhandigen. Wat voelde ik mij trots, zowel op de mantelzorgers die het door corona vaak extra zwaar hebben, als op de geweldige inzet van de Rotary Voorst. Een Kerstgevoel op 5 december!

Sinterklaas

Op meerdere plekken hoorde ik het geluid van de Sint bij onze scholen in de gemeente Voorst, dit jaar zonder nieuwsgierige ouders. Dit jaar was er ook geen bezoek van Sint en Piet in huize Penninx voor onze (klein)kinderen. Wel sprak ik via een filmpje een dankwoord uit (namens onze Sint) aan alle kinderen voor hun mooie tekeningen en wenste ik alle (klein)kinderen en ouders een mooie pakjesavond in huiselijke kring. Zelf heb ik dit weekend pakjesavond gevierd met leuke gedichten en pakjes bij een van onze kinderen. Anders, maar toch heel gezellig. We zien allemaal wel uit naar de traditionele komst van Sint en zijn Pieten naar de gemeente Voorst volgend jaar.

Carbid-schieten en de APV

In vervolg op de digitale RTG (rondetafelgesprek) van vorige week, was er maandagavond een extra video-raadsvergadering over de wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling van de VNOG, en over enkele moties vreemd aan de orde van de dag over de Voorster en Regionale Energie Strategie (VES en RES). Volgende week maandag 14 december staat de aanpassing van de APV op de agenda. Waarschijnlijk volgt het voorstel om een nieuw extra artikel op te nemen, na overleg met de burgemeesters Brummen, Lochem en Zutphen, over veilig carbid-schieten op oudejaarsdag van 12.00 tot 18.00 uur met als insteek: Nee, tenzij. Het College van Burgemeester en Wethouders zal hiervoor dan een aantal spelregels opstellen zoals het vooraf aanmelden met wie, waar en hoe? Maar let op: alles moet wel passen binnen de landelijke coronaregels zoals het maximum aantal aanwezige personen! Daarbij kijken we ook naar andere activiteiten voor de komende weken om in overleg met  (jongere) inwoners te kijken wat wel kan in coronatijd.

De donkere dagen voor Kerst

Weliswaar worden de dagen steeds korter maar gelukkig zie ik dat onze inwoners, bedrijven en (zorg)instellingen hun uiterste best doen om de kansen die er zijn ook te pakken. Dit geldt zowel voor ondernemers, werknemers als vrijwilligers. Ik vind het goed om te zien dat de drukte in onze winkelgebieden niet leidt tot ongewenste drukte. Zelf denk ik ook na over leuke activiteiten om elkaar te verrassen of extra te ontmoeten, ook al zal het deze dagen veelal digitaal zijn. Met de gemeenteraad starten we maandagavond een (digitale) nazit om (vanuit thuis) toch gezellig na te praten. Begrip en betrokkenheid delen op nieuwe manieren totdat we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten in groepen mensen. Denken in kansen geeft hoop!

Burgemeester Jos Penninx