Informatie voor ondernemers over het coronavirus

De opleving van het coronavirus en de aanscherping van de maatregelen hebben nog steeds een grote impact op het bedrijfsleven. Ook in de gemeente Voorst. Daarom is het steunpakket voor ondernemers uitgebreid. Dit pakket is tot eind juni 2021 van kracht. Op deze pagina vindt u informatie over regelingen vanuit de gemeente Voorst en de regelingen van het rijk.

Actuele informatie

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

Met deze uitbreiding van het pakket is een totaalbedrag gemoeid van 7,6 miljard euro. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Lees hier alle informatie over de uitbreiding van steun- en herstelpakket. 

Voor de meest actuele landelijke informatie over het coronavirus en ondernemerschap, kunt u terecht op de volgende drie websites:

Het meest actuele nieuws binnen onze gemeente of regio kunt u op de coronavirus-pagina vinden op deze website. Daarnaast geven de websites van VNO-NCW en MKB Nederland goede informatie voor werkgevers.

NOC-NSF heeft een protocol verantwoord sporten voor kinderen en jeugd opgesteld. 

TONK-regeling aan te vragen bij de Gemeente Voorst

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een tegemoetkoming voor inwoners die minder inkomen hebben als gevolg van de coronamaatregelen en daardoor problemen hebben met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek en de energielasten.

De TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor de TONK.

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

 • uw inkomen 
 • de hoogte van uw (woon)kosten;
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht);
 • er geldt een maximum uit te keren bedrag, namelijk € 583,33 per huishouden per maand 

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U krijgt de TONK-uitkering maximaal 9 maanden: van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Korter kan ook. langer niet.

Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar www.voorst.nl/tonk

 

Snel inzicht in subsidies en regelingen

De KVK en VNO/NCW hebben twee handige tools ontwikkeld om snel inzicht te krijgen in welke regelingen voor uw bedrijf van toepassing zijn: de coronacalculator en de subsidiechecker.

Daarnaast hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket is informatie beschikbaar over welke regelingen er bestaan, hoe te  handelen in specifieke situaties en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat  ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Met de uitbreiding van de TVL is een totaalbedrag van ca. 3,8 miljard euro gemoeid voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. De verwachte kosten van deze maatregel zijn 160 miljoen euro.

Time-out arrangement (TOA)

Het TOA helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan, zodat levensvatbare bedrijven niet onnodig failliet hoeven te gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. De TOA wordt de komende periode nog verder uitgewerkt.
Hier vindt u meer informatie over de TOA

NOW

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. Hier vindt u meer informatie over de NOW 3.

Tozo

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Vanaf 1 juli 2021 gaat Tozo 5 in en deze duurt tot en met 30 september 2021.

Voor deze Tozo 5 gelden deze regels voor de uitkering:

 • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1536,34
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1620,74
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340.93
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98

voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:

 • van 21 tot AOW-leeftijd € 1075,44
 • van 18 tot 21 jaar € 265,49

Per 1 juli 2021 worden deze bedragen aangepast

Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. De gemeente berekent het bedrag van uw uitkering dan opnieuw. Als u te veel heeft gehad, dan betaalt u dat terug.

Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 5 nog aanvragen te doen voor Tozo 4(in de maanden maart tot en met juni 2021).

Deze Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Zie deze pagina voor meer informatie.

U kunt op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf checken of u in aanmerking komt voor Tozo, via de “krijg ik tozo check”.

Bij vragen over deze regeling kunt u op maandag t/m donderdag tussen 09.00/17.00 contact opnemen met Georgette Kamp: tozo-3@voorst.nl 06 11413813.

Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Tozo aanvragen

De Tozo wordt verlengd tot eind september 2021. Deze Tozo regeling vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Als u al een Tozo-uitkering heeft ontvangen, dan kunt u een verkort aanvraagformulier indienen. Uw Tozo-uitkering wordt niet automatisch verlengd. U vraagt de Tozo of de verlengde Tozo aan in de gemeente waar u woont. 

Aanvraagformulier Tozo-5 als verlenging op Tozo-4

Aanvraagformulier 'eerste keer Tozo aanvragen'

Meer informatie over de Tozo leest u op Rijksoverheid.nl

Tozo en jaaropgave.

Heeft u Tozo voor gehuwde/samenwonende ontvangen in 2020? Dan ontvangt u daarvoor twee jaaropgaven. Eén op naam van u en één op naam van uw partner.

De hoofdaanvrager krijgt de loonheffingskorting toegepast. Hierdoor is het bedrag aan loonheffing lager of zelfs nihil. Omdat er bij Tozo 1 geen rekening werd gehouden met inkomen van de partner kan deze niet toegepast worden bij uw partner. Daarom wordt uw partner zwaarder belast. Hierdoor is het bedrag op de jaaropgave van uw partner hoger.

De gemeente adviseert u om belastingaangifte te doen. Als uw partner geen inkomsten heeft gehad dan zal de Belastingdienst dat zien en alsnog loonheffingskorting toepassen. Dan krijgt u geld terug. Mocht uw partner wel inkomen hebben gehad dan heeft de werkgever van uw partner de loonheffingskorting al toegepast (en dan is het niet toepassen van de loonheffingskorting terecht).

Tozo opgeven bij inkomstenbelasting 2020

De uitbetaalde Tozo-uitkering is inkomen dat je moet opgeven in jouw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

In het eerste kwartaal van 2021 stuurt de gemeente jou een jaaropgave. Als je samen met jouw partner een Tozo-uitkering heeft gekregen dan ontvangen jij en je partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door jou ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet je (en jouw partner) opgeven bij jouw aangifte inkomstenbelasting 2020. Als je via de site van de Belastingdienst inlogt, vink je onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kun je de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Vragen?

Heeft u een vraag over de jaaropgave of andere tozo-gerelateerde vragen? Dan kunt u op maandag t/m donderdag tussen 09.00/17.00 contact opnemen met Georgette Kamp: tozo-3@voorst.nl 06 11413813.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. Naar verwachting kost deze regeling tussen de 55 en 70 miljoen euro per kwartaal. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Voor de corona-overbruggingskredieten is in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar.

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit. Er is minimaal 300 miljoen euro voor gereserveerd.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer daarom vraagt.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. 

Met de extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna 900 miljoen euro gemoeid.

Ook de volgende specifieke regelingen zijn mogelijk interessant voor u:

Sociaal pakket

Het kabinet heeft 1.4 miljard euro uitgetrokken om de werkgelegenheid te behouden en te creëren. Meer informatie over dit pakket vindt u op de website van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Er wordt geld vrijgemaakt voor intensieve ondersteuning van begeleiding naar nieuw werk, scholing en behoud van werk (zie ook NL leert door), bestrijding van de jeugdwerkeloosheid en de aanpak van armoede en schulden. Ook de site van de KVK geeft een goed overzicht van de regelingen.

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening bedraagt maximaal € 10.157,-. De lening heeft een looptijd van maximaal drie jaar en kent een rentepercentage van 2%. Na het invullen van het aanvraagformulier neemt BTBedrijfsadvies contact met u op. Dit bedrijf adviseert ons over uw aanvraag. Ons streven is om binnen vier weken uw aanvraag af te handelen.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag.

Overige ondersteuning (niet-bbz)

Het kan zijn dat u wel als zelfstandige activiteiten onderneemt maar toch niet voor de inkomensondersteuning in aanmerking komt. Dit kan bijvoorbeeld als voor u niet de voorwaarde geldt om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel of als u niet voldoet aan het zogenaamde urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep).

Als u niet aan de voorwaarden voor de inkomensondersteuning voldoet maar wel door het wegvallen van uw zelfstandige activiteiten in financiële problemen bent geraakt of dreigt te raken verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

Uitstel betaling gemeentelijke belasting

De gemeente Voorst geeft soepeler uitstel van de gemeentelijke belastingen. Dit verloopt via de  Tribuut. Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met Tribuut als u (dringende) betalingsproblemen heeft of verwacht. Bel voor informatie en advies met Tribuut via telefoon (055) 580 22 22 of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl.

Waterschappen

Het is mogelijk voor ondernemers en zzp'ers om het betalen van de waterschapsbelasting uit te stellen vanwege de coronamaatregelen. Ondernemers en zzp'ers kunnen uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 aanvragen. Lees hoe u uitstel van betaling aan kunt vragen, op de website van het GBLT.

Overige landelijke regelingen

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. Het kabinet maakt hier 200 miljoen euro voor vrij.

Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport en trekt daarvoor 240 miljoen euro uit. Dat geld is voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming kost in totaal circa 135 miljoen euro.

Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie dus werkt het aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staatssteunkaders.

De afspraken die met decentrale overheden zijn gemaakt over compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, worden verlengd naar het tweede kwartaal van 2021.

NL leert door

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, zich aanmelden voor een ontwikkeladviesgesprek. Met de tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van ontwikkeladvies' (NLLD-OA) krijgen werkenden een beeld van hun situatie. Ook krijgen ze de mogelijkheid om een eerste stap te zetten in een eventuele (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Meer informatie hierover staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

De TASO-regeling is voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Per 1 september is de tegemoetkoming aan te vragen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
 • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500 (bij € 501 t/m € 1.500 doorlopende lasten) € 2.500 (bij € 1.501 t/m € 2.500 doorlopende lasten) en € 3.500 (bij € 2.501 t/m € 3.999 doorlopende lasten).

Contact

Ondernemers kunnen met hun vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij bedrijfscontactfunctionaris Ellen Dijkman. Ook wanneer het gaat om vragen over de corona maatregelen en/of regelingen. Als eerste aanspreekpunt voor ondernemers vormt zij de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en probeert u als ondernemer zoveel mogelijk te faciliteren. U kunt haar bereiken op e.dijkman@voorst.nl of via 06 15 21 38 83