Informatie en afspraken over einde Tozo & TONK per 1 oktober 2021

Alle coronasteunmaatregelen eindigen per 1 oktober 2021. Over de afronding van de Tozo en TONK heeft het rijk afspraken gemaakt met de VNG, Divosa en een aantal gemeenten. 

Tozo

Het aantal ontvangers van de Tozo daalde afgelopen tijd als gevolg van de versoepelde coronamaatregelen. Vanaf het einde van de Tozo per 1 oktober 2021 tot het eind van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz light).

Steun na 30 september 2021

Per 30 september hielden de steunmaatregelen op. Om ondernemers toch nog te kunnen helpen is er een heroriëntatie voor ondernemers opgezet.

Het gaat om ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Schuldhulpverlening ondersteuning bij schulden of betalingsachterstanden;
  • Heroriëntatie op bedrijfsbeëindiging;
  • Heroriëntatie op anders of in andere branche ondernemen;
  • Vouchers voor om- of bijscholing;
  • Bemiddeling naar werk of coaching gericht op werken in loondienst.

Tijdelijke aanpassing Bbz

De VNG, Divosa en gemeenten hebben aandacht gevraagd voor een uitvoerbare afronding van de Tozo. Het Bbz is arbeidsintensief en past beter bij lage(re) aantallen en stabiele(re) situaties. Daarom geldt voor het Bbz in kwartaal 4 van 2021 (1 oktober 2021 tot 1 januari 2022): 

  • vermogenstoets is niet van toepassing
  • aanvragen Bbz-uitkering is met terugwerkende kracht mogelijk (maximaal 2  maanden) 
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering is om niet (en niet als voorlopige lening)

Gemeenten worden opgeroepen om in de laatste Tozo-fase ondernemers die gebruikmaken van Tozo 5 te wijzen op de mogelijkheden voor heroriëntatie. Denk aan zelfstandigen die hun onderneming pauzeren om als werknemer ergens aan de slag te gaan waar momenteel veel werk is. Dankzij bijvoorbeeld dienstverlening vanuit de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) is in arbeidsmarktregio’s hulp beschikbaar om zo’n stap te begeleiden. 

Klik voor meer informatie op deze link 

TONK

Ook de TONK is onderdeel van het coronasteunpakket dat per 1 oktober 2021 wordt afgerond. Vanaf dan is het ondersteunen vanuit het gebruikelijke instrumentarium, zoals bijzondere bijstand.

Tozo en jaaropgave

Heeft u Tozo voor gehuwde/samenwonende ontvangen in 2021? Dan ontvangt u daarvoor twee jaaropgaven. Eén op naam van u en één op naam van uw partner.

De hoofdaanvrager krijgt de loonheffingskorting toegepast. Hierdoor is het bedrag aan loonheffing lager of zelfs nihil. Omdat er bij Tozo 1 geen rekening werd gehouden met inkomen van de partner kan deze niet toegepast worden bij uw partner. Daarom wordt uw partner zwaarder belast. Hierdoor is het bedrag op de jaaropgave van uw partner hoger.

De gemeente adviseert u om belastingaangifte te doen. Als uw partner geen inkomsten heeft gehad dan zal de Belastingdienst dat zien en alsnog loonheffingskorting toepassen. Dan krijgt u geld terug. Mocht uw partner wel inkomen hebben gehad dan heeft de werkgever van uw partner de loonheffingskorting al toegepast (en dan is het niet toepassen van de loonheffingskorting terecht).

Tozo opgeven bij inkomstenbelasting 2021

De uitbetaalde Tozo-uitkering is inkomen dat je moet opgeven in jouw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021. De uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet.

In het eerste kwartaal van 2022 stuurt de gemeente jou een jaaropgave. Als je samen met jouw partner een Tozo-uitkering heeft gekregen dan ontvangen jij en je partner beiden een jaaropgave voor de helft van de totaal verstrekte uitkering. Het vermelde bedrag is inclusief de door de gemeente afgedragen loonheffing. Het bedrag zal dus hoger zijn dan de door jou ontvangen netto uitkering. Het op de jaaropgave vermelde inkomen moet je (en jouw partner) opgeven bij jouw aangifte inkomstenbelasting 2020. Als je via de site van de Belastingdienst inlogt, vink je onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. En vervolgens uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kun je de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Vragen?

Heeft u een vraag over de jaaropgave of andere tozo-gerelateerde vragen? Dan kunt u op maandag t/m donderdag tussen 09.00/17.00 contact opnemen met Georgette Kamp: tozo-3@voorst.nl of via 06 11413813.


Actuele informatie voor ondernemers

De coronamaatregelen zijn voor een groot deel opgeheven en de economie draait weer. Daarom stopt per 1 oktober een deel van het steunpakket dat onze economie 1,5 jaar heeft geholpen. Op deze pagina staat het overzicht van lopende financiële regelingen en regelingen die inmiddels zijn gesloten.

De volgende financiële regelingen zijn gesloten en dus niet meer aan te vragen:

Wilt u meer weten over eerdere financiële regelingen? Bekijk dan het archief van rijksoverheid.nl op sitearchief

Contact

Heeft u vragen over de (verlopen) regelingen of heeft u opmerkingen, neem dan contact op met Georgette Kamp: tozo-3@voorst.nl  of telefonisch via 06 11413813. 38 83