Informatie voor ondernemers over het coronavirus

De opleving van het coronavirus en de aanscherping van de maatregelen hebben nog steeds een grote impact op het bedrijfsleven. Ook in de gemeente Voorst. Daarom is het steunpakket voor ondernemers uitgebreid. Dit pakket is tot eind juni 2021 van kracht. Op deze pagina vindt u informatie over regelingen vanuit de gemeente Voorst en de regelingen van het rijk.

Actuele informatie

Voor de meest actuele landelijke informatie over het coronavirus en ondernemerschap, kunt u terecht op de volgende drie websites:

Het meest actuele nieuws binnen onze gemeente of regio kunt u op de coronavirus-pagina vinden op deze website. Daarnaast geven de websites van VNO-NCW en MKB Nederland goede informatie voor werkgevers.

NOC-NSF heeft een protocol verantwoord sporten voor kinderen en jeugd opgesteld. 

Snel inzicht in subsidies en regelingen

De KVK en VNO/NCW hebben twee handige tools ontwikkeld om snel inzicht te krijgen in welke regelingen voor uw bedrijf van toepassing zijn: de coronacalculator en de subsidiechecker.

Daarnaast hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket is informatie beschikbaar over welke regelingen er bestaan, hoe te  handelen in specifieke situaties en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117.

De regelingen uit het derde steunpakket

Het derde steunpakket is bedoeld om bij omzetverlies steun te geven. Daarnaast biedt het steunpakket ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Er zijn inmiddels veel regelingen van kracht. Hieronder leest u in kort hoe deze regelingen u kunnen helpen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL helpt ondernemers met het betalen van de vaste lasten. Deze is opengesteld voor alle sectoren. De TVL kan per kwartaal aangevraagd worden. Heeft u dat nog niet gedaan, dan kunt u nog t/m 30 oktober aanstaande een aanvraag indienen voor het voorgaande kwartaal. Voor de komende periode wordt dit mogelijk vanaf medio november. De adviestool TVL geeft inzicht of u in aanmerking komt en voor welk bedrag. Aanvullingen op de TVL:

 • Subsidie voorraad- en aanpassingskosten
  Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag.
   
 • Evenementen
  Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer.

Time-out arrangement (TOA)

Het TOA helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan, zodat levensvatbare bedrijven niet onnodig failliet hoeven te gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. De TOA wordt de komende periode nog verder uitgewerkt.
Hier vindt u meer informatie over de TOA

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en is verlengd tot eind juni 2021 onder de naam NOW-3. Bij de NOW-3 gaat de minimale omzetdaling omhoog en de vergoeding omlaag. Ook komt er een inspanningsplicht voor de werkgever om mensen die hun baan verliezen naar nieuw werk te begeleiden. Aanvragen gaat via het UWV. Vanaf half november 2020 is aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk voor de periode oktober t/m december 2020.
Hier vindt u meer informatie over de NOW 3.

Belastinguitstel

Wanneer u nog geen uitstel van belasting heeft aangevraagd, dan kunt u dat alsnog doen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Kijk voor meer informatie op de site van belastingdienst. Belastinguitstel loopt door tot 31 december 2020.
Hier kunt u uw belastinguitstel aanvragen

Naast bovenstaande regelingen zijn ook de volgende specifieke regelingen mogelijk interessant voor u:

Sociaal pakket

Het kabinet heeft 1.4 miljard euro uitgetrokken om de werkgelegenheid te behouden en te creëren. Meer informatie over dit pakket vindt u op de website van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Er wordt geld vrijgemaakt voor intensieve ondersteuning van begeleiding naar nieuw werk, scholing en behoud van werk (zie ook NL leert door), bestrijding van de jeugdwerkeloosheid en de aanpak van armoede en schulden. Ook de site van de KVK geeft een goed overzicht van de regelingen.

Gemeentelijke regelingen

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijk aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Zie deze pagina voor meer informatie.

U kunt dit ook zelf checken op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via de “krijg ik tozo check”. Bij vragen over deze regeling kunt u op maandag en dinsdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met Esra Yilmaz: tozo-3@voorst.nl / 06 52 68 24 13. Op woensdag en donderdag neemt u contact op met Georgette Kamp: tozo-3@voorst.nl / 06 11 41 38 13 of 0571 27 98 57.
Het is momenteel erg druk. Daarom heeft het sturen van een e-mail de voorkeur. Uw vragen worden dan zo snel mogelijk beantwoord. Indien nodig wordt u teruggebeld. 

Tozo-3

De Tozo wordt verlengd tot eind juni 2021. Deze Tozo-3 regeling vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Als u al een Tozo 2-uitkering heeft ontvangen, dan kunt u een verkort aanvraagformulier indienen. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. U vraagt de Tozo of de verlengde Tozo aan in de gemeente waar u woont. 

Aanvraagformulier Tozo-3 als verlenging op Tozo-2

Aanvraagformulier 'eerste keer Tozo aanvragen'

Meer informatie over de Tozo 3 en de veranderingen per 1 oktober leest u op Rijksoverheid.nl

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening bedraagt maximaal € 10.157,-. De lening heeft een looptijd van maximaal drie jaar en kent een rentepercentage van 2%. Na het invullen van het aanvraagformulier neemt BTBedrijfsadvies contact met u op. Dit bedrijf adviseert ons over uw aanvraag. Ons streven is om binnen vier weken uw aanvraag af te handelen.

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag.

Overige ondersteuning (niet-bbz)

Het kan zijn dat u wel als zelfstandige activiteiten onderneemt maar toch niet voor de inkomensondersteuning in aanmerking komt. Dit kan bijvoorbeeld als voor u niet de voorwaarde geldt om ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel of als u niet voldoet aan het zogenaamde urencriterium (minimaal 1.225 uren per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep).

Als u niet aan de voorwaarden voor de inkomensondersteuning voldoet maar wel door het wegvallen van uw zelfstandige activiteiten in financiële problemen bent geraakt of dreigt te raken verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Bij vragen over deze regeling kunt u op maandag en dinsdag tussen 09.00 en 17.00 uur contact opnemen met Esra Yilmaz: 06 52 68 24 13. Of stuur een e-mail naar E.Yilmaz@voorst.nl.

Uitstel betaling gemeentelijke belasting

De gemeente Voorst geeft soepeler uitstel van de gemeentelijke belastingen. Dit verloopt via de  Tribuut. Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met Tribuut als u (dringende) betalingsproblemen heeft of verwacht. Bel voor informatie en advies met Tribuut via telefoon (055) 580 22 22 of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl.

Waterschappen

Het is mogelijk voor ondernemers en zzp'ers om het betalen van de waterschapsbelasting uit te stellen vanwege de coronamaatregelen. Ondernemers en zzp'ers kunnen uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 aanvragen. Lees hoe u uitstel van betaling aan kunt vragen, op de website van het GBLT.

Overige landelijke regelingen

NL leert door

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, zich aanmelden voor een ontwikkeladviesgesprek. Met de tijdelijke subsidieregeling 'NL leert door met inzet van ontwikkeladvies' (NLLD-OA) krijgen werkenden een beeld van hun situatie. Ook krijgen ze de mogelijkheid om een eerste stap te zetten in een eventuele (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Meer informatie hierover staat op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO)

De TASO-regeling is voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Per 1 september is de tegemoetkoming aan te vragen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Samengevat komt de TASO-regeling hierop neer:

 • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19;
 • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
 • De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500 (bij € 501 t/m € 1.500 doorlopende lasten) € 2.500 (bij € 1.501 t/m € 2.500 doorlopende lasten) en € 3.500 (bij € 2.501 t/m € 3.999 doorlopende lasten).

Contact

Ondernemers kunnen met hun vragen, opmerkingen en ideeën terecht bij bedrijfscontactfunctionaris Ellen Dijkman. Ook wanneer het gaat om vragen over de corona maatregelen en/of regelingen. Als eerste aanspreekpunt voor ondernemers vormt zij de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en probeert u als ondernemer zoveel mogelijk te faciliteren. U kunt haar bereiken op e.dijkman@voorst.nl of via 06 15 21 38 83