Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. U vraagt dit aan bij de gemeente waar u woont.

Beschrijving

Let op!

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Per 1 oktober 2020 zijn de voorwaarden veranderd.

Voor het aanvragen van de Tozo hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Dit zijn de regels voor een uitkering:

 • U krijgt maximaal € 1512,90 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

Als u de uitkering heeft aangevraagd tussen 1 juni 2020 en 30 september 2020 (Tozo 2):

 • U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni 2020.
 • U krijgt de uitkering voor maximaal 4 maanden.

Als u de uitkering aanvraagt tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 (Tozo 3):

 • Vraagt u Tozo 3 aan in oktober of november 2020? U kunt de uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Daarna krijgt u de uitkering vanaf de eerste van de maand waarin u Tozo aanvraagt.
 • U geeft aan voor hoeveel maanden u de uitkering nodig heeft.

Van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 komt Tozo 4 beschikbaar. Voor Tozo 4 gelden andere voorwaarden, zoals een vermogenstoets. De nieuwe voorwaarden zijn voor 1 april bekend. 

Krijgt u Tozo en verandert er iets in uw situatie? Geef dit door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u meer inkomsten heeft dan verwacht.

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. De lening is maximaal € 10.157. U betaalt 2% rente. Dat is een lager rentepercentage dan normaal. U moet verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.

Woont u in 1 van deze Europese landen of in Zwitserland? En heeft u een bedrijf in Nederland? Dan vraagt u de lening voor extra bedrijfskapitaal aan bij de gemeente Maastricht.

Kijk voor andere maatregelen voor ondernemers op de websites van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Ondernemersplein.

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering of lening kunt aanvragen. De voorwaarden voor beide regelingen zijn niet hetzelfde. Hierdoor kunt u misschien de ene regeling wel aanvragen en de andere niet. 

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van de tijdelijke uitkering of lening zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Zo vraagt u de tijdelijke uitkering voor ondernemers aan:

 • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de tijdelijke uitkering te krijgen.
 • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
 • U heeft onder andere nodig:
  • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
  • gegevens over uw inkomen en vermogen
  • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering of lening wilt ontvangen
  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
 • U legt uit waarom u de uitkering of lening nodig heeft. 

Wij hanteren twee verschillende aanvraagformulieren voor Tozo-3:

 1. Aanvraagformulier Tozo-3 als verlenging op Tozo-2 - dit formulier is geschikt voor ondernemers die al eerder aanspraak hebben gemaakt op de Tozo-1 regeling
 2. Aanvraagformulier Tozo-3 als nieuwe aanvraag - dit formulier is geschikt voor ondernemers die niet eerder gebruik hebben gemaakt van de Tozo-1 regeling

De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Dan kunt u een voorschot krijgen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.