Deze week hebben we gelukkig weer verruimingen van het kabinet voor binnen en buiten.

Vrijdag 26 juni

Het gaat gelukkig de goed kant op met ons land qua corona-besmettingen. Heldere uitspraken met als kernboodschap: dank voor ieders medewerking aan dit mooie resultaat, maar hou de komende tijd wel altijd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij ziekte. Het virus is niet weg!

Mooi om verruimingen te zien voor grotere gezelschappen in horeca, onderwijs, vervoer en verenigingen. Er blijven voor mij als burgemeester nog wel een aantal vragen over rond de mogelijkheden voor evenementen en vergunningen de komende maanden. Terughoudendheid is nog even geboden, want volgende week vindt nog overleg plaats in het Veiligheidsberaad en het Regionaal Beleidsteam over de nieuwe noodverordening van de VNOG; daarna pas kunnen we aangevraagde activiteiten/vergunningen goed beoordelen. Duidelijk is ook dat we voorlopig in GRIP-4 blijven nu er geen coronawetgeving komt en een aantal zaken dus regionaal wordt besloten.

De (neergaande) trend van nauwelijks nieuwe besmettingen in de gemeente Voorst is toch even onderbroken door een stijging met enkele besmettingen, wat procentueel een fikse stijging aangeeft. Waarschijnlijk door het werk wat mensen doen en waarna men huisgenoten ook besmet. Duidelijk is dat we regionaal extra aandacht hebben voor arbeidspendelaars, zoals in de vleesverwerkende industrie. Van corona geregistreerde overledenen is in onze gemeente de afgelopen weken geen sprake geweest. Maar alertheid op verspreiding en besmettingshaarden blijft dus zeker nodig.

De komende week worden gemeenteraad, college en medewerkers geïnformeerd over het werken in het tijdelijke gemeentehuis; vanaf 1 juli komt er gedoseerd iets meer ruimte voor fysieke aanwezigheid, maar uitgangspunt blijft dat medewerkers de komende maanden zoveel mogelijk vanuit huis blijven werken. Ook bezoeken door burgers of bedrijven aan het tijdelijke gemeentehuis in Twello, of vergaderen in het gemeentehuis, is alleen mogelijk indien noodzakelijk en op afspraak. Vrij binnenlopen voor wat dan ook is (nog) niet mogelijk, ook tot teleurstelling van bezoekers aan de deur. Ik reken op begrip hierbij van iedereen.

Sommigen denken misschien dat het coronavirus wel zo’n beetje is uitgeraasd, maar dat is niet zo. Ook is er nog geen vaccin. Belangrijk blijft goede communicatie richting de samenleving en het behoud van de vele geweldige initiatieven en contacten in onze mooie kernen. Ik hoop dat ook in onze verzorgingshuizen er snel meer ruimte is voor bezoek. Het belang daarvan heb ik zelf ook sterk ervaren tijdens de lock-down van mijn vaders laatste maanden.


Bijzonder was het bezoek met raadsleden, college en aantal medewerkers aan de duurzame 'sloop' van ons gemeentehuis en de beleving van al die lege ruimtes. Hieraan denkend, gingen mijn gedachten direct uit naar mijn tijdsbesteding aan lokaal, regionaal en landelijk video vergaderen. Geen uren in de auto, maar relaxed gezeten achter een beeldscherm op het tijdelijk gemeentehuis. Bijkomend voordeel vind ik de regelmatige wandelingen over de mooie voetpaden door onze woonwijken naar en van het gemeentehuis.


Dezer dagen is het weer heel warm. Gezien de ervaringen en het goede overleg met Leisurelands en de politie rond samenscholingen van jongeren in Bussloo, heb ik vertrouwen in een goed verloop, nu en de komende warme dagen. Ik wens iedereen een heel mooi weekend, met veel zon en mogelijk ook weer de broodnodige regen als afwisseling.

Jos Penninx