Wat is collectief particulier opdrachtgeverschap?

In het filmpje hieronder wordt kort en overzichtelijk uitgelegd waar CPO nu precies overgaat en welke voordelen het op kan leveren. 

Plankostenfonds

Op dit moment worden de voorbereidende stappen genomen om te komen tot de oprichting van een plankostenfonds. Het plankostenfonds is een samenwerking tussen de Rabobank en de gemeente Voorst. Een plankostenfonds maakt het mogelijk om voor een deel van de plankosten een renteloze lening te krijgen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.plankostenfonds.nl.

Subsidie provincie Gelderland

De provincie Gelderland stelt budget beschikbaar voor de subsidieregeling CPO. Subsidie is mogelijk voor procesbegeleiding en het opstellen van een projectplan in de haalbaarheidsfase. De subsidie is verbonden aan een aantal voorwaarden. Zo bedraagt de subsidie ten hoogste 50% van de kosten en bedraagt ten hoogste € 1.000,- per woning tot een maximum van € 10.000,- per CPO-project. Voor meer informatie kunt u kijken op www.gelderland.nl/Collectief-particulier-opdrachtgeverschap-CPO

Starterslening

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis (inclusief bijkomende kosten tot maximaal de Loan to Value of de verwervingskostengrens) en de (eerste) hypotheek bij de bank.

Om in aanmerking te komen voor een starterslening dien je 35 jaar of jonger te zijn en wordt zowel de starterslening als de eerste hypotheek verleend met Nationale Hypotheek Garantie. De maximale hoogte van de starterslening bedraagt € 30.000. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.svn.nl/leningen/Voorst/Starterslening.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data