Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Beschrijving

Als u eigenaar bent van een monument, komt u mogelijk voor subsidie in aanmerking bij onderhoud of restauratie van dat monument.

Er zijn twee soorten monumenten, gemeentelijke en rijksmonumenten, waarvoor u op verschillende plekken subsidie kunt aanvragen. U kunt over de regelgeving voor subsidie meer lezen in de Beleidsregels Monumentensubsidie gemeente Voorst.

Naast bovengenoemde subsidiemogelijkheden bestaat er ook  een drietal fondsen waaruit een bijdrage eventueel mogelijk is.  

U hebt nodig bij de aanvraag:

  • Werkomschrijving (bestek)
  • Begroting

Wilt u financiële steun? Dan hebt u een periodiek instandhoudingsplan en bouwkundig inspectierapport nodig.

Wilt u meer informatie over de subsidies en fondsen en de werkwijze daaromtrent, neem dan contact op met Pim Alofs, via p.alofs@voorst.nl of bel naar het algemene nummer 0571-27 99 11.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.