Actief worden op het gebied van duurzaamheid

EnergieRijkVoorst (ERV)

“EnergieRijkVoorst” is een burgerinitiatief en wordt ondersteund door de gemeente Voorst en een aantal Voorster bedrijven. Haar doelstelling: in 2030 is 50% van alle energie die in de gemeente Voorst wordt gebruikt afkomstig van duurzame energiebronnen. Door middel van een aantal projecten wordt gewerkt om deze doelstelling te halen.

Door samen te werken en de krachten te bundelen kan ERV betekenisvolle resultaten boeken. ERV richt zich op twee sporen: 1. daadwerkelijk iets doen, door bijvoorbeeld plaatsing van zonnepanelen; 2. het onderliggende doel is mensen te enthousiasmeren en daarmee bewust te maken van de noodzaak van oppakken van ieders eigen verantwoordelijkheid. In mei 2011 was er een eerste openbare bijeenkomst. Zie voor meer info en contact: www.energierijkvoorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data