Voorster Energie Strategie

Het landelijke klimaatakkoord is een feit. Dat heeft ook gevolgen voor de gemeente Voorst. We hebben onszelf als doel gesteld om in 2030 compleet energieneutraal te zijn en dus evenveel energie op duurzame wijze op te wekken als we verbruiken.

Regionale Energie Strategie
De stap van een landelijk klimaatakkoord naar een gemeentelijk beleid lijkt misschien wat groot. En dat klopt. Er zit nog een regionaal plan tussen, de Regionale Energie Strategie (RES). Dat werkt als volgt: om de landelijke klimaatdoelen te halen heeft het rijk aan alle regio’s gevraagd om aan te geven, hoeveel energie er kan worden opgewekt binnen de regio. Dit noemen ze een bod. Hier kan het rijk dan mee akkoord gaan, of ze verplichten ons met een hoger bod te komen (dat we dus meer energie moeten opwekken).

We bundelen onze krachten met de provincie, waterschappen, netbeheerders en gemeenten uit de Cleantech regio. Samen bepalen we een bod dat voor ons haalbaar is. Uw mening telt daarbij mee. Van 4 tot 30 november vragen wij u een enquête over duurzame opwekking van energie in uw (woon)omgeving in te vullen via moventem.nl/voorst

De resultaten van de enquête geven het bestuur van de Regionale Energie Strategie (RES) een beeld over de voorkeuren als het gaat om windmolens en zonneparken in onze Cleantech Regio. Ze worden samen met de uitkomsten van de verschillende RES-bijeenkomsten waaraan verschillende partijen deelnemen gebruikt om de RES verder op te stellen. De resultaten staan eind november op deze pagina.

Voorster Energie Strategie
De gemeenteraad heeft besloten dat er een goed, lokaal plan moet komen: de Voorster Energie Strategie. In dit plan moet duidelijk worden hoe wij in 2030 grootschalig en duurzaam energie gaan opwekken. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Want waar passen bijvoorbeeld zonneparken in onze gemeente? Gaan we voor veel kleine parken of enkele grote? Is er ruimte voor windturbines, en hoeveel dan? Wat voor andere opties hebben we, en hoeveel levert het op? En hoe doen we dit duurzaam, zonder de leefbaarheid teniet te doen? Allemaal vragen waar we graag met u over in gesprek gaan.

De bijeenkomsten vinden plaats op:
• 16 oktober startbijeenkomst (Gemeentehuis Twello)
• 28 oktober noord (d’ Olde Schole, Terwolde)
• 7 november midden (SV Twello, Twello)
• 12 november zuid (Restaurant Pijnappel, Klarenbeek)
Er is een informele kennismaking vanaf 19.00 en we starten om 19.30.

Uw mening telt
De hele maand november is het in de bibliotheek, Marktplein 11 in Twello duurzaamheidsmaand. Elke vrijdag zijn hier van 14.00 uur tot 16.30 uur een energiecoach, een energieadviseur en iemand van de gemeente aanwezig om u te informeren over duurzaamheid en om uw vragen te beantwoorden.

De energiecoach en de energieadviseur adviseren u bij het verduurzamen van de woning. De medewerker van de gemeente vertelt u graag meer over de grootschalige opwek van energie en het proces voor de Voorster Energie Strategie. En er is de mogelijkheid om op een ansichtkaart (zie onderaan de pagina) uw voorkeur uit te spreken voor één van de volgende keuzemogelijkheden: een windmolen, een zonneveld van 10 hectare of 5 kleine zonnevelden van 2 hectare. Deze technieken wekken alle drie evenveel energie op.

Bibliotheek Brummen Voorst, Marktplein 11 in Twello. Van 14.00 tot 16.30.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data