Zonnepanelen

Hier leest u alles over de uitgangspunten van de gemeente Voorst op het gebied van zonnepanelen en zonnecollectoren en over het al dan niet aanvragen van een vergunning.

Zonnepanelen of zonnecollectoren

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector? Met een zonnepaneel wekt u elektriciteit uit daglicht op voor de elektriciteitsvoorziening van een bouwwerk. Met een zonnecollector wekt u warmte op, die via een warmwateropslag meestal wordt gebruikt voor het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik. Als op deze pagina zonnepaneel wordt genoemd, geldt dit voor zowel zonnepanelen als zonnecollectoren.

Vergunning zonnepanelen op daken

Het plaatsen van een zonnepaneel op het dak is vergunningsvrij indien:

a. Op een schuin dak

  1. Binnen het dakvlak,

  2. In of direct op het dakvlak, en

  3. Hellingshoek gelijk aan de hellingshoek dakvlak.

b. Indien op een plat dak:

  1. Afstand tot de zijkanten van het dak tenminste gelijk aan de hoogte van het paneel.

c. Het geen monument betreft.

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Een vergunning kunt u aanvragen via https://www.omgevingsloket.nl/

Zonnepanelen op de grond

Kunt u geen zonnepanelen op het dak plaatsen, dan kunt u overwegen om de zonnepanelen op de grond te plaatsen. De eerste voorkeur heeft het om de zonnepanelen binnen het bouwvlak te plaatsen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen de panelen buiten het bouwvlak geplaatst worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een opstelling maximaal 20m2 beslaat met een maximale hoogte van 1,50m. De gebruikelijke procedure is hierbij een kleine buitenplanse afwijking. In de beleidsuitgangspunten zonnepanelen kunt u meer lezen over de mogelijkheden en voorwaarden.

Zoncertificaten

Heeft u zelf geen geschikte locatie om zonnepanelen te plaatsen, maar wilt u wel graag zonnepanelen? Dan kunt meedoen met een collectief project van de energiecoöperatie EnergieRijk Voorst. Kijk op de website of er op dit moment een project is waar u aan mee kunt doen.

Zonnevelden binnen de gemeente Voorst

Met het oog op het duurzaamheidsbeleid wil Voorst alle mogelijke vormen van zonnestroom en zonnewarmte faciliteren. Lees de beleidsuitgangspunten zonnevelden Voorst 2019 door om te zien welke uitgangpunten de gemeente Voorst hanteert.

Leges bij zonnepanelen op de grond

Bij het plaatsen van zonnepanelen op de grond moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd waar leges voor betaald moeten worden. Deze omgevingsvergunning is zowel voor een ruimtelijke procedure als een vergunning voor bouwen. De gemeente Voorst hecht sterk aan het verduurzamen van de gemeente en wil hierom zonnepanelen stimuleren. Er geldt hierom een legesvrijstelling van 75% voor alle leges.

Stimuleringslening duurzaamheid

Particulieren, maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen voor het plaatsen van zonnepanelen of andere duurzaamheidsmaatregelen een lening aanvragen bij de gemeente Voorst. Kijk hier voor meer informatie.

Zonnepanelen en groen

De aanwezigheid van zonnepanelen of de wens om tot plaatsing daarvan over te gaan, is op zich geen reden voor de kap van vitale bomen. Verzoeken aan de gemeente om tot het kappen van bomen over te gaan, uitsluitend om reden dat de boom of bomen tot minder energieopbrengst van zonnepanelen leidt, worden in beginsel niet gehonoreerd.

  • Notitie: Bomen in relatie tot zonnepanelen – Gemeente Voorst

Vragen?

Wilt u meer weten over de werking van zonnepanelen of de BTW teruggave, kijk dan op het energieloket van de gemeente.
Heeft u vragen over een vergunning voor zonnepanelen neem dan contact op met 0571-27 93 35 of mail naar omgevingsvergunning@voorst.nl.
Heeft u als particulier vragen over zonnepanelen, maak dan gratis en vrijblijvend een afspraak met het energieloket door een mail te sturen naar duurzaam@voorst.nl of bel 0571279911. 
Heeft u vragen over grootschalige zonnevelden, stuur dan een mail met uw vraag naar duurzaam@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data