Beschrijving

Let op!

Klik hier om een afspraak te maken voor het erkennen van een ongeboren kind

Heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van uw kind? Vanaf 1 april 2014 hoeft u uw kind niet meer te erkennen. De geregistreerde mannelijke partner is wettelijk de vader van het kind.

Krijgt u binnen een lesbische relatie een kind? Lees dan de informatie bij Erkenning, moederschap.

U wordt vader. In de meeste gevallen kan de vader het kind erkennen. Dit hoeft niet als u met de moeder getrouwd bent of samen een geregistreerd partnerschap heeft. Door de erkenning krijgt het kind een wettelijke vader. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan kiest u ook meteen de achternaam. De moeder moet hierbij persoonlijk aanwezig zijn.

Is uw partner zwanger en heeft u al een eerder kind uit deze relatie? Dan kan de moeder ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Een achternaam kan niet meer gekozen worden. Alle kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind uit deze relatie.

De man hoeft niet de biologische vader te zijn.

Erkenning door de vader betekent niet dat hij het ouderlijk gezag krijgt. Kijk voor meer informatie bij Ouderlijk gezag, aanvragen. Heeft u een geregistreerd partnerschap? De moeder en de geregistreerde partner krijgen automatisch samen het gezag.

Krijgt u binnen een lesbische relatie een kind? Lees dan de informatie bij Erkenning, moederschap.

De belangrijkste voorwaarden bij de erkenning van een ongeboren kind zijn:

  • De man/erkenner is 16 jaar of ouder.
  • De man is geen familie van de moeder.
  • Er zijn niet al 2 ouders.
  • De erkenner moet toestemming van de kantonrechter hebben als hij onder curatele staat.

De vader moet meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs van vader en moeder
  • schriftelijke toestemming van de moeder (als zij niet zelf aanwezig is)

Met het "formulier toestemming moeder voor erkenning" kan door de moeder toestemming worden gegeven tot erkenning. U kunt dit formulier alleen gebruiken bij een tweede of volgend gezamenlijk kind.

Gaat het om het eerste kind uit de relatie en wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de moeder persoonlijk aanwezig zijn om toestemming te geven.

 

De vader vraagt de erkenning aan bij de gemeente. Gaat het om het eerste kind uit de relatie? Dan moet de moeder mee naar de gemeente om toestemming te geven. Heeft u al een kind uit deze relatie, dan kan de vader een volgend kind erkennen met schriftelijke toestemming en een identiteitsbewijs van de moeder.

Vragen?
Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

De erkenning van een kind kost niets. U krijgt gratis een afschrift mee van de erkenningsakte. Dit afschrift neemt u mee bij de geboorteaangifte.