Bezwaarschriftencommissie

Samenstelling

De Bezwaarschriftencommissie is benoemd door de gemeenteraad, bestaat uit vijf externe deskundigen en wordt ambtelijk ondersteund:

  • mevrouw mr. A.H.C. Bandel - Weerkamp (lid)
  • de heer B. Jolink (lid)
  • de heer mr. P.F.A. Klein (lid)
  • de heer mr. H.A. Nieuwenhuis (lid)
  • mevrouw mr. H.M. Ouwehand - den Hartog (lid)
  • mevrouw A. Jaspers (secretaris)

Taak

De Bezwaarschriftencommissie behandelt bezwaarschriften, die gericht zijn tegen besluiten van de gemeenteraad. De commissie brengt een advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over het ingediende bezwaarschrift, waarbij ook het college van burgemeester en wethouders om advies wordt gevraagd. De afspraken over de Bezwaarschriftencommissie zijn door de gemeenteraad vastgelegd in de Verordening commissie bezwaarschriften en de toelichting daarop.

Contact

Bezwaarschriftencommissie
ter attentie van de ambtelijk secretaris
Postbus 9000
7390 HA Twello
Telefoon: via (0571) 279 217
E-mail: via griffie@voorst.nl 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data