Griffie

De griffier is er voor de raad. Zij adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier de raadsleden bij. De griffier plant vergaderingen, zorgt voor juiste en volledige vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffier is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffier een raadslid professioneel bijstaan en adviseren. De griffier bevordert de duale werkwijze van de gemeenteraad. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt met wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan rekenen op de griffier: zoekt u als inwoner of organisatie contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of wilt u inspreken bij ronde-tafelgesprekken, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar.

Samenstelling van de griffie

drs Bernadette J.M. Jansen, raadsgriffier
telefoon (0571) 279 217 of b.jansen@voorst.nl
link naar persoonlijke pagina met o.a. nevenfuncties

Dini Vriezekolk-Groenewold, locogriffier
telefoon (0571) 279 387 of d.vriezekolk@voorst.nl
link naar persoonlijke pagina met o.a. nevenfuncties

José Koning-Maatje, griffiemedewerker
telefoon (06) 29 54 66 33 of j.koning@voorst.nl 
link naar persoonlijke pagina

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data