Nieuwe burgemeester, hoe gaat dat?

De heer Penninx stopt per 2 augustus aanstaande als burgemeester van de gemeente Voorst, om met pensioen te gaan. En hoe gaat dat dan verder?
Via deze pagina op de website informeren we  u over dit proces. Regelmatig voegen we actuele informatie toe.

Vragen?
Neem contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen: raad@voorst.nl / 0571 - 279 217

De werving is gestart

Stap 4 in het proces. De vacature is met ingang van dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 27 augustus 2021 opengesteld in de Staatscourant. 
Op de website van de provincie Gelderland vindt u de vacaturetekst en andere relevante informatie. Sollicitatiebrieven worden gericht aan de commissaris van de Koning in Gelderland: de heer drs. J.C.G.M. Berends MPA.
 

Profielschets vastgesteld

In de digitale OPENBARE RAADSVERGADERING van donderdag 1 juli 2021, heeft de gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester met algemene stemmen vastgesteld. Deze vergadering kunt u terugkijken via deze link Via dezelfde link kunt u tevens alle vergaderdocumenten bekijken.

In deze raadsvergadering was ook de Commissaris van de Koning aanwezig. Een profielschetsvergadering is tevens bedoeld om potentiële sollicitanten een beeld te geven van de gemeente Voorst; een nadere inkleuring.

Profielschets (pdf - 3,6 MB) 
Informatiemap over de gemeente Voorst (pdf - 1,2 MB) 
Rapportage Mijn Burgemeester gemeente Voorst (pdf - 0,4 MB) 
Rapportage Mijn Burgemeester gemeente Voorst (antwoorden open vragen). (pdf - 2,4 MB) 
 

Tot slot zijn in deze vergadering afspraken gemaakte over de werkwijze van de commissie die sollicitatiegesprekken voert en de benoeming voorbereidt.
Dit staat beschreven in de Verordening vertrouwenscommissie (pdf - 0,0 MB)  en de Toelichting (pdf - 0,1 MB)  daarop.

Een nieuwe burgemeester: 14 stappen

Via deze link (pdf - 0,4 MB)  kunt u lezen welke stappen doorlopen worden in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De eerste formele stap is dat de gemeenteraad de profielschets vaststelt. Dit gebeurt in de raadsvergadering van 1 juli 2021. De vacature wordt vervolgens open gesteld en daarna voert een commissie vanuit de gemeenteraad  in het grootste geheim de selectiegesprekken. De gemeenteraad draagt uiteindelijk 1 kandidaat voor. De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit. En als laatste stap is het de Commissaris van de Koning die de nieuwe burgemeester beëdigt. In totaal neemt deze procedure ongeveer 8 maanden in beslag.

Inwoners konden meedenken

De gemeenteraad heeft nagedacht over  welke wensen hij heeft voor wat betreft de nieuwe burgemeester. De gemeente heeft ook  de inwoners gevraagd om mee te denken over de wensen voor een nieuwe burgemeester.

Van vrijdag 16 april tot en met maandag 3 mei konden de inwoners via www.burgemeestervoorst.nl een reactie geven op enkele stellingen. De stellingen gingen over het type burgemeester dat nodig, of gewenst, is als burgemeester van de gemeente Voorst. Ook kon een  eigen bericht toegevoegd worden met wensen voor een nieuwe burgemeester.  De gemeenteraad heeft de resultaten verwerkt  in de profielschets. 

Documenten

Meer lezen over het proces tot het benoemen van een burgemeester? Zie hiervoor onderstaand document.

  1. Handreiking burgemeestersbenoeming