Nieuwe burgemeester, hoe gaat dat?

De heer Jos Penninx is op 2 augustus 2021 gestopt als burgemeester van de gemeente Voorst, om met pensioen te gaan. En hoe gaat dat dan verder?
Via deze pagina op de website informeren we  u over dit proces. Regelmatig voegen we actuele informatie toe.

In de tussentijd is mevrouw Renske Helmer - Englebert benoemd als waarnemend burgemeester. Dat is zij vanaf 16 augustus 2021 tot het moment dat de nieuwe burgemeester is geinstalleerd.

Vragen?
Neem contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen: raad@voorst.nl / 0571 - 279 217

Sollicitatieprocedure

In oktober 2021 voert de Commissaris van de Koning (John Berends) gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Voorst. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen, waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de Commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend, is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De Commissaris van de Koning beëdigt de nieuwe burgemeester, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio december 2021 in de gemeenteraad van de gemeente Voorst worden vastgesteld.

De Commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

43 sollicitanten voor burgemeestersambt in Voorst

Stap 5: sollicitatiebrief. Maar liefst 43 sollicitanten hebben zich gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
Onder de sollicitanten bevinden zich: 2 (oud-)burgemeesters, 22 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 7 (oud)-volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals de overheid of de sector dienstverlening. 
De leeftijd van de kandidaten varieert van 30 tot 63 jaar. Er zijn 11 vrouwelijke kandidaten.

De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

  • CDA: 11
  • ChristenUnie: 3
  • D66: 1
  • GroenLinks: 3
  • Lokale Partij: 5
  • PvdA: 3
  • VVD: 11
  • Ongebonden: 4
  • Onbekend: 2

De werving

Stap 4 in het proces. De vacature is met ingang van dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 27 augustus 2021 opengesteld in de Staatscourant. 
Op de website van de provincie Gelderland vindt u de vacaturetekst en andere relevante informatie. Sollicitatiebrieven konden worden gericht aan de commissaris van de Koning in Gelderland: de heer drs. J.C.G.M. Berends MPA.
 

Profielschets vastgesteld

In de digitale OPENBARE RAADSVERGADERING van donderdag 1 juli 2021, heeft de gemeenteraad de profielschets voor een nieuwe burgemeester met algemene stemmen vastgesteld. Deze vergadering kunt u terugkijken via deze link Via dezelfde link kunt u tevens alle vergaderdocumenten bekijken.

In deze raadsvergadering was ook de Commissaris van de Koning aanwezig. Een profielschetsvergadering is tevens bedoeld om potentiële sollicitanten een beeld te geven van de gemeente Voorst; een nadere inkleuring.

Profielschets (pdf - 3,6 MB) 
Informatiemap over de gemeente Voorst (pdf - 1,2 MB) 
Rapportage Mijn Burgemeester gemeente Voorst (pdf - 0,4 MB) 
Rapportage Mijn Burgemeester gemeente Voorst (antwoorden open vragen). (pdf - 2,4 MB) 
 

Tot slot zijn in deze vergadering afspraken gemaakte over de werkwijze van de commissie die sollicitatiegesprekken voert en de benoeming voorbereidt.
Dit staat beschreven in de Verordening vertrouwenscommissie (pdf - 0,0 MB)  en de Toelichting (pdf - 0,1 MB)  daarop.

Een nieuwe burgemeester: 14 stappen

Via deze link (pdf - 0,4 MB)  kunt u lezen welke stappen doorlopen worden in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De eerste formele stap is dat de gemeenteraad de profielschets vaststelt. Dit gebeurt in de raadsvergadering van 1 juli 2021. De vacature wordt vervolgens open gesteld en daarna voert een commissie vanuit de gemeenteraad  in het grootste geheim de selectiegesprekken. De gemeenteraad draagt uiteindelijk 1 kandidaat voor. De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit. En als laatste stap is het de Commissaris van de Koning die de nieuwe burgemeester beëdigt. In totaal neemt deze procedure ongeveer 8 maanden in beslag.

Inwoners konden meedenken

De gemeenteraad heeft nagedacht over  welke wensen hij heeft voor wat betreft de nieuwe burgemeester. De gemeente heeft ook  de inwoners gevraagd om mee te denken over de wensen voor een nieuwe burgemeester.

Van vrijdag 16 april tot en met maandag 3 mei konden de inwoners via www.burgemeestervoorst.nl een reactie geven op enkele stellingen. De stellingen gingen over het type burgemeester dat nodig, of gewenst, is als burgemeester van de gemeente Voorst. Ook kon een  eigen bericht toegevoegd worden met wensen voor een nieuwe burgemeester.  De gemeenteraad heeft de resultaten verwerkt  in de profielschets. 

Documenten

Meer lezen over het proces tot het benoemen van een burgemeester? Zie hiervoor onderstaand document.

  1. Handreiking burgemeestersbenoeming