Nieuwe burgemeester, hoe gaat dat?

De heer Penninx stopt per 2 augustus aanstaande als burgemeester van de gemeente Voorst, om met pensioen te gaan. En hoe gaat dat dan verder?
Via deze pagina op de website informeren we  u over dit proces. Regelmatig voegen we actuele informatie toe.

Vragen?
Neem contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen: raad@voorst.nl / 0571 - 279 217

Denk mee over onze nieuwe burgemeester

De gemeenteraad denkt nu na over welke wensen hij heeft voor wat betreft de nieuwe burgemeester. De gemeente vraagt de inwoners ook mee te denken over de wensen voor een nieuwe burgemeester

Doe mee met de enquete
Van vrijdag 16 april tot en met maandag 3 mei kunt u via www.burgemeestervoorst.nl uw reactie geven op enkele stellingen. De stellingen gaan over het type burgemeester dat volgens u nodig, of gewenst, is als burgemeester van de gemeente Voorst. U kunt ook een eigen bericht toevoegen met uw wensen voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad verwerkt de resultaten in de profielschets. Deze wordt op 1 juli 2021 in een raadsvergadering vastgesteld.

Documenten

Meer lezen over het proces tot het benoemen van een burgemeester? Zie hiervoor onderstaande documenten.

  1. Handreiking burgemeestersbenoeming