13
dec

Raadsvergadering maandag 17 december om 19.30 uur (raadzaal gemeentehuis Twello)

Categorieën: Gemeenteraad (13 december 2018)

U bent van harte welkom!

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune.
Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken.

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over:

 • Verslag ronde-tafelgesprekken 3 december 2018 (besluit)
 • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 10 december 2018 (besluit)
 • Herbenoeming lid rekenkamercommissie Voorst (besluit)
 • Mutatie fractievertegenwoordiger (besluit)
 • Bestemmingsplan Hengelderweg 7, Voorst (besluit)
 • Bestemmingsplan Kneuterstraat 24, Wilp (besluit)
 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Zutphenseweg in Wilp (finaal debat)
 • Raadsconsultatie convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (finaal debat; voorhangprocedure) 
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Delta (finaal debat en besluit)
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel (finaal debat)
 • Wijziging statuten Stichting Archipel (finaal debat)
 • Nota reserves en voorzieningen 2018 (finaal debat)
 • Diverse verordeningen: (finaal debat en besluit)
 1. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, verordening Jeugdhulp 2019 en verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019
 2. Bouwverordening 2018 
 3. Verordening Asbestlening 
 4. Verordening reclamebelasting 2019 
 5. Verordening basisregistratie personen Voorst 2018 
 6. Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019 
 7. Verordening toeristenbelasting Voorst 2019 
 8. Verordening rioolheffing Voorst 2019 
 9. Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019 
 10. Legesverordening Voorst 2019 
 • Let op: bij het vaststellen van de agenda zal de voorzitter van de raad voorstellen het volgende agendapunt af te voeren van de agenda: 
  Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs (finaal debat; voorhangprocedure)

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u hier 
 • In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. 
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier (0571) 279 217 of Dini Vriezekolk, locogriffier (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.

Gemeenteraad Voorst

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data