3
dec

Ronde-tafelgesprekken maandag 3 december 2018

Categorieën: Gemeenteraad ( 3 december 2018)

Op maandag 03 december 2018 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering op maandag 24 september  2018. Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!

U bent van harte welkom om dit gesprek in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

Maandag 03 december 19.30 uur (raadzaal) 

1. Stimuleringssubsidie afvalscheiding basisonderwijs
2. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oude Zutphenseweg in Wilp 

Maandag 03 december 19.30 uur (trouwzaal)

1. Raadsconsultatie convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 
2. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, verordening Jeugdhulp 2019 en verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2019
3. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Delta 

Maandag 03 december 21.15 uur (raadzaal)

1. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel
2. Wijziging statuten Stichting Archipel
3. Bouwverordening 2018
4. Verordening asbestlening
5. Verordening basisregistratie personen Voorst 2018 

Maandag 03 december 21.15 uur (trouwzaal)

1. Nota reserves en voorzieningen 2018
2. Diverse verordeningen:
- Verordening onroerende-zaakbelastingen Voorst 2019
- Verordening toeristenbelasting Voorst 2019
- Verordening reclamebelasting Twello Centrum 2019
- Verordening rioolheffing Voorst 2019
- Verordening reinigingsheffingen Voorst 2019
- Legesverordening Voorst 2019

Aanvullende informatie

  • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier  
  • In de raadzaal en trouwzaal is wifi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
  • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl.
  • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw B.J.M. Jansen, griffier,  (0571) 279 217 of raad@voorst.nl. 
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data