Nieuwsberichten Gemeenteraad

30
okt

Raadsvergadering op maandag 11 november 2018 om 19.30 uur (raadzaal gemeentehuis Twello)

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad Voorst

In deze raadsvergadering staat de Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 centraal.  Er zijn finale debatten aan de hand van door de raadsfracties aangedragen agendapunten in de vorm van amendementen (voorstel tot wijziging van het te nemen...

30
okt

Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad van Voorst

In de openbare raadsvergadering van dinsdag 28 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de volgende besluiten genomen: Mutatie fractievertegenwoordiger Besluit De raad verleent mevrouw J.B.H. Boerkamp – Leisink per 1 november 2019 ontslag als...

28
okt

Algemene financiële beschouwingen op 2020 uitgesproken

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad Voorst Algemene Financiële beschouwingen 2020

De zeven politieke fracties van de gemeente Voorst hebben zo juist in de raadsvergadering van 28 oktober 2019 hun algemene financiële beschouwing op het jaar 2020 uitgesproken. Via deze link komt u bij de vergaderstukken van de raadsvergadering...

18
okt

Raadsvergadering op maandag 28 oktober 2019 om 10.00 uur (raadzaal gemeentehuis Twello)

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad van Voorst

Let op: afwijkend aanvangstijdstip Op maandag 28 oktober 2019 vanaf 10.00 uur 's morgens vergadert de gemeenteraad. In deze vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 2020–2023 centraal, maar ook staan enkele andere...

17
okt

Besluitenlijst van de raad van de gemeente Voorst

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad Voorst

In de openbare raadsvergadering van dinsdag 15 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het volgende besluit genomen: Opheffen gemeenschappelijke regeling Delta BesluitDe raad geeft toestemming tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Delta...

8
okt

Raadsvergadering op dinsdag 15 oktober om 19.30 uur (raadzaal gemeentehuis Twello)

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad Voorst

Let op: afwijkende vergaderdag!

8
okt

Rondetafelgesprekken maandag 14 oktober 2019

categorieën: Gemeenteraad
Gemeenteraad Voorst

Op maandag 14 oktober 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken  vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding...

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data