Bernadette Jansen

Gemeentedemo afbeelding

raadsgriffier

b.jansen@voorst.nl
(0571) 279 217
(06) 22 37 52 58

Postbus 9000
7390 HA TwelloWerkzaamheden

  • 1e adviseur van de gemeenteraad

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht van MEE Gelderse Poort (Informatie, advies en ondersteuning voor mensen met een beperking in de regio Gelderse Poort); vanaf oktober 2017 (bezoldigd) www.meegeldersepoort.nl 
  • Lid van het bestuur van de Vereniging van Griffiers (onbezoldigd) www.griffiers.nl 
  • Lid van de Veerstoepgroep te Dieren (burgerparticipatie in de openbare ruimte bij het pontje in Dieren) (onbezoldigd)
  • Huurderscommissaris Woonservice IJsselland te Doesburg (bezoldigd) www.woonserviceijsselland.nl 

Alle nevenfuncties lopen via Agnes & Partners VOF
www.agnes-en-partners.com

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data