Verordening Rekenkamercommissie

  • De afspraken over de Rekenkamercommissie zijn door de raad vastgelegd in de Verordening Rekenkamercommissie 2005 en de toelichting daarop.
    In het onderzoekprotocol heeft de Rekenkamercommissie vastgelegd volgens welke vaste stappen een onderzoek wordt uitgevoerd.
  • Het feitelijk onderzoekswerk van de rekenkameronderzoeken in Voorst wordt in principe uitgevoerd door ambtenaren van de gemeente Brummen. Hiertoe hebben beide gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data