Gladheidbestrijding

De winter met zijn sneeuw en ijs geeft veel plezier. Maar het kan ook zorgen voor gevaarlijke situaties. Zoals gladde wegen door sneeuw en ijzel.

Strooibeleid in de gemeente Voorst

In onze gemeente zorgen voor de gladheidbestrijding: Rijkswaterstaat (A1), Provincie Gelderland en de gemeente.

Provincie Gelderland
De provincie Gelderland heeft de volgende wegen onder haar beheer: Rijksstraatweg Apeldoorn Deventer (N344); Wilpsedijk Rijksstraatweg Deventerweg (N790);  Hoofdweg Klarenbeek (N789) Terwoldseweg Twelloseweg Dorpsstraat Schotanusstraat Vaassenseweg (N792);  Zutphenseweg Rijksstraatweg Voorst (N345) en Molenallee vanaf Wilp en Fliertweg tot aan opritten A1 (N791)

Strooien
De gladheidbestrijding (strooien) op de gemeentelijke hoofdroutes is in de periode van 1 november tot 1 april. Bij zeer extreme winterse omstandigheden, zoals langdurige zware sneeuwval en ijzel, wordt ook de gladheid op de overige gemeentelijke verharde wegen bestreden. Woonerven en doodlopende wegen worden bij zeer extreme winterse omstandigheden gestrooid als de overige verharde wegen goed begaanbaar zijn.

Een route is een als hoofdroute als aan (een van) de volgende criteria wordt voldaan;

 • Doorgaande wegen en wijkontsluitingswegen
 • Bewegwijzerde routes
 • Busroutes (buurtbussen en lijndiensten)
 • Doorgaande fietsroutes (niet zijnde recreatief)
 • Openbare parkeerterreinen bij (drukke) winkelcentra
 • Openbare parkeerterreinen bij sportcomplexen met sporthal
 • Directe omgeving nabij verpleeg-/verzorgingstehuizen, huisartsenpraktijken en schoolcomplexen 

Inspanningsverplichting
De gemeente Voorst heeft een inspanningsverplichting voor het bestrijden van gladheid op gemeentelijke wegen. Geen resultaatverplichting. De gemeente is daarom niet verplicht om op alle gemeentelijke wegen de gladheid te bestrijden. Volgens het huidige, door het college vastgestelde, strooibeleid wordt bij winterse omstandigheden uitsluitend gladheid op een hoofdroute bestreden. 

Tips!

Het mag duidelijk zijn dat niet overal tegelijkertijd de gladheid kan worden bestreden. De weggebruiker heeft hier zelf ook een verantwoordelijkheid in en dient gedurende de winterperiode alert te zijn op gladheid. Om ongelukken en problemen te voorkomen een paar belangrijke tips:

 • Luister 's morgens naar de weerberichten;
 • Ga wat eerder van huis zodat u niet in tijdnood komt;
 • Pas uw snelheid aan de situatie aan;
 • Ontsteek uw lichten;
 • Ga er niet vanuit dat alle wegen zijn gestrooid.
 • Zorg dat uw auto in goede staat van onderhoud verkeert.
 • Houd voldoende afstand op de voor u rijdende weggebruiker.
 • Overweeg bij extreem slechte verwachtingen of de noodzaak om te gaan rijden wel aanwezig is. Zo niet, blijf dan thuis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. Koop, telefoon (0571) 279 852 of e-mail: w.koop@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data