Herinrichting Van Ghentstraat - Twello Centrum

Samen met de ondernemersvereniging Twello Centrum gaat de gemeente Voorst het centrum van Twello herinrichten. Het plan is inmiddels in uitvoering en wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste en tweede fases zijn gereed. De derde fase betreft de van Ghentstraat in Twello. Ook de voorbereidingen voor de volgende fases worden op dit moment opgestart.

Centrumplan Twello

De ondernemersvereniging Twello Centrum en de gemeente Voorst vinden het belangrijk dat het centrum van Twello aantrekkelijk blijft voor ondernemers, bewoners en het winkelend publiek. Daarnaast moet de riolering vervangen worden en moet er een regenwaterriool aangelegd worden. Daarom is er gekozen voor een gefaseerde herinrichting van het centrum. Architect Kor Zijnstra van ArchitectenLab uit Deventer heeft samen met enkele ondernemers van de Van Ghentstraat en de gemeente het plan opgesteld voor de herinrichting.

Afkoppelen panden

Voor elk pand wordt op/tegen de kavelgrens een regenwaterputje gemaakt. Zo kunnen de regenpijpen worden aangesloten op dit infiltratieriool. Het aansluiten van de regenwaterafvoer van panden noemen we afkoppelen. Afkoppelen is goed voor het milieu en het helpt verdroging van de bodem tegen te gaan. Om het vrijwillig afkoppelen van panden in de bestaande bebouwing te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld. 

Uitvoering 3e fase

In de week van maandag 2 maart (week 10) start NTP met de herinrichting van de Van Ghentstraat. Dit gaat in verschillende fasen. Als eerste het gedeelte vanaf Dorpsstraat tot ongeveer Bakker Bart –Schuurman Schoenen. Na de aanleg van nieuwe riolering wordt het weggedeelte voorzien van nieuwe verharding. Gedurende deze werkzaamheden blijft de oude verharding voor de winkels liggen. Na het weggedeelte volgt dan om en om de verhardingen voor de winkels. De winkels blijven altijd bereikbaar al zal dit in het uiterste geval via loopschotten plaats vinden.

Hinder en overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaakt hinder. De gemeente tracht deze hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen te allen tijde alle bestemmingen bereiken. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

Opdrachtgever: Gemeente Voorst
Aannemer: NTP
Aanneemsom: 425.000,00
Start werk: 2 maart 2020
Werk gereed: medio juni 2020

Downloads

Contact

Tijdens de hele realisatiefase kunt u voor vragen over de bereikbaarheid en planning contact opnemen met de Henk Bos, omgevingsmanager van NTP. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-17676627 of per e-mail: h.bos@ntp.nl. Voor overige uitvoeringszaken kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitvoerder van de aannemer, Henk Kompagnie, 06-22487950.

Indien gewenst kunt u contact opnemen met Peter van den Berg of Taco Hettinga  van de gemeente Voorst. Zij zijn telefonisch bereikbaar via: 0571-279911 of per e-mail: p.vandenberg@voorst.nl / t.hettinga@voorst.nl.