Holthuizerstraat, gedeelte van de Binnenweg tot aan de spoorovergang

In 2023 wordt de Holthuizerstraat (trace Binnenweg-Oude Binnenweg) in Twello opnieuw ingericht. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg slecht is. Voor de herinrichting hebben wij een schetsontwerp opgesteld. Graag nemen wij ook uw ideeën en suggesties mee. U kunt meedenken en uw mening geven. Als eerste willen wij graag weten welke wensen en ideeën u heeft over het  opgestelde schetsontwerp heeft.

Uitgangspunten

Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting. Hoewel het plan slechts een schetsontwerp is, staat een aantal zaken al wel vast, namelijk:

  • De asfaltverharding in de rijbaan wordt verwijderd;
  • De weg wordt bestraat met betonnen straatklinkers;
  • Aanleggen van een voetpad;
  • Er worden maatregelen getroffen om regenwater in de bodem te infiltreren;
  • De openbare verlichting blijft staan en wordt waar nodig gerepareerd;
  • Waar nodig worden bermen of groenvakken hersteld en opnieuw ingezaaid.

Uitvoering

Reko Grondverzet en wegenbouwbedrijf Raalte  gaat in opdracht van gemeente Voorst de werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het project. Aanwonenden en belanghebbenden worden door middel van informatiebrieven door de aannemer op de hoogte gehouden. 

Bereikbaarheid

Als uw straat is opengebroken, is de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het mogelijk dat u tijdelijk over loopschotten uw woning moet bereiken of eventueel via de achteringang. In verband met de bereikbaarheid worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd, zodat nood- en hulpdiensten altijd tot ca. 50 meter van uw woning kunnen komen. 

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u uw auto niet voor de deur en soms ook niet in de straat kunt parkeren. Wij vragen u uw auto op de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkterrein te parkeren en er samen voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde voertuigen. Nood- en hulpdiensten, maar ook de vuilophaaldienst, moeten er altijd door kunnen. 

Ophalen van huisvuilcontainers

De vuilophaaldienst haalt de vuilcontainers op buiten het werkvak. Dus als een gedeelte van de weg opgebroken is voor het straatwerk, moet u de vuilcontainer voor de afzetting van de weg zetten anders wordt de container niet geleegd. Medewerkers van de aannemer kunnen u hiermee assisteren. 

Veiligheid werkterrein

Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken, verkeersborden  en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar ook voor uw kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein. 

Tenslotte vragen wij u, vooruitlopend op de werkzaamheden, voorwerpen die van u zijn, maar in de openbare ruimte staan, weg te halen. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor overhangende takken en/of hagen die de werkzaamheden kunnen belemmeren. Als wij kosten moeten maken voor  verwijdering, verhalen wij deze kosten op u. 

Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Voorst
Aannemer Reko Grondverzet en wegenbouwbedrijf Raalte BV
Aanneemsom € 135.000,-
Start werk oktober 2023
Werk gereed november 2023

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

Vragen of Tips?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Reko Grondverzet en wegenbouwbedrijf Raalte.  Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van Reko, Roy Hogeman, bereikbaar op telefoonnummer 06-18484475 of via de BouwApp.

Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met gemeente Voorst, Peter van den Berg via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: p.vandenberg@voorst.nl