De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Wordt het voor boeren innoveren, extensiveren, verplaatsen of stoppen? Daarom wil de gemeente Voorst graag in gesprek komen met de agrarische bedrijven. Een open, anoniem gesprek met een agrarische coach, waarbij de boer het onderwerp bepaalt. De gemeente Voorst wil meedenken met de individuele boer, en aan het werk gaan met de oogst van de keukentafelgesprekken. De komende tijd gaan we hiervoor ondernemers benaderen, schriftelijk en telefonisch. 

Wat is een keukentafelgesprek?

Een persoonlijk gesprek op het boerenbedrijf over de vragen die er leven zoals de toekomst van het bedrijf en de keuzes die eraan komen. Over familie, zorgen en ideeën. Met voldoende tijd om hier wat uitgebreider bij stil te staan. Aan de hand van het gesprek kunnen ook nieuwe inzichten ontstaan. De agrarische coach is onafhankelijk en heeft geen belang bij de uitkomst van het gesprek. Als u een onderwerp verder wil aanpakken dan kunt u dit bij de coach aangeven. De coach kan u dan helpen met een doorverwijzing naar een deskundige. De keukentafelgesprekken zijn een initiatief van de gemeente Voorst en de provincie Gelderland. Boeren in de gemeente Voorst kunnen gratis een keukentafelgesprek aanvragen.

Boeren uit Voorst aan het woord over keukentafelgesprekken

“Als boer wil ik graag vooruitboeren maar wel met brood op de plank. Ik wil als ondernemer graag weten wat mijn speelruimte is, waar ik aan toe ben en hoe we verder kunnen”, aldus Tom Lammers.

Elkaar kennen

Voorst zoekt de verbinding met boeren. Het is goed van elkaar te weten welke kansen en uitdagingen er zijn om samen te bouwen aan een duurzame leefomgeving en een agrarische sector met perspectief. Veranderingen kunnen allerlei reacties en emoties oproepen. In andere regio’s is gebleken dat boeren de onafhankelijke keukentafelgesprekken als prettig en zinvol ervaren.

De gemeente Voorst wil graag weten wat er leeft bij boeren en welke verwachtingen zij hebben. Ook hoort de gemeente graag wat de gemeente beter of anders zou kunnen doen. Daarom krijgen alle boeren de gelegenheid voor een open gesprek met een agrarische coach. Alle informatie en gegevens van de gesprekken worden anoniem verwerkt. De agrarische coaches zijn onafhankelijk zodat de keukentafelgesprekken vertrouwelijk plaatsvinden.

Boeren uit Voorst aan het woord over keukentafelgesprekken

“Het is altijd beter elkaar te kennen en de weg te weten naar de mensen die je vooruit kunnen helpen. Als je niets doet gebeurt er ook niets. Het nieuwe coalitieakkoord heeft grote ambities. De uitdagingen zijn groot, ook voor ons als boeren. Daarom is een gesprek met een agrarisch coach prima. Het levert altijd iets op. We moeten als boeren met alle betrokken partijen naar een toekomst met perspectief. Dat een gemeente mee wil denken met ons als ondernemers, dat vind ik belangrijk”, Lucie en Jan van Maanen.

Coaches

Voor de keukentafelgesprekken zijn vijf agrarische coaches geselecteerd. Zij hebben ruime ervaring in de sector én met het voeren van dit soort vertrouwelijke gesprekken. De coaches werken onafhankelijk, zij zijn niet in dienst van de gemeente Voorst. Agrarische ondernemers kunnen rechtstreeks contact opnemen met een coach naar keuze om een afspraak te maken voor een keukentafelgesprek.

Heeft u geen voorkeur voor een bepaalde coach? Stuur dan uw aanmelding voor het keukentafelgesprek naar: keukentafelgesprek@hetontwikkelbedrijf.nl

Contact: info@theogies.nl of telefonisch via 06 13364512

Dorine Zwaan

Dorine Zwaan gaat met jou (of jullie) in gesprek over de knelpunten die jullie ervaren en de keuzes die je kunt maken. Met haar (werk)ervaring kan ze snel financiële consequenties doorzien. Wat wil je, wat kan er, en wat mag er? Deze drie basisvragen gaat Dorine zeker stellen. Dorine is een boerendochter uit Drenthe. Zij werkte na de HAS als adviseur bij een bank. Nu is zij al 5 jaar coach en mediator en ook betrokken bij agrarische projecten in de Food Valley en Utrecht.

Contact: www.dorinezwaan.nl | mail@dorinezwaan.nl of telefonisch via 06 53389303

Paulien Boverhof

Paulien Boverhof neemt jou, als ondernemer, en je gezin op een persoonlijke wijze mee in de keuzes die voor jou mogelijk zijn. Met haar kennis van milieu en ruimtelijke ordening kan ze zich goed inleven in de vraagstukken die voor jou en je bedrijf spelen. Paulien is agrarisch coach en als erfadviseur betrokken bij WATEA (werken aan toekomstgerichte erven).

Contact: www.wik-adviesgroep.nl | pb@wik-adviesgroep.nl of telefonisch via 06 55797272

Neeltje Bleumink

Neeltje Bleumink weet op een prettige manier te achterhalen wat de vraag van de ondernemers is en kan dit goed vertalen in praktische stappen. De wens en de kracht van jouzelf staat daarbij altijd voorop, waardoor Neeltje jou op persoonlijk en op praktisch vlak verder helpt. Neeltje is een Twentse boerendochter, deed Larenstein (HAS) dier- en veehouderij, werkt als adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Eeckhof, is erfcoach in Overijssel en erfadviseur in de Achterhoek vanuit het project WATEA (werken aan toekomstgerichte erven).

Contact: www.eeckhof.nl | n.bleumink@eeckhof.nl of telefonisch via 06 13456273

Wim Korsten

Wim Korsten combineert inzicht in de menselijke kant met kennis en ervaring van de bedrijfsmatige zaken. Praktisch en in duidelijke taal. Dat leidt tot keuzes die bij ondernemers passen en ook bedrijfsmatig kloppen. Wim is ondernemersadviseur en coach, gespecialiseerd in kleine bedrijven. Als agrarisch coach is Wim betrokken bij projecten in de Achterhoek en in Food Valley.

Contact: www.hetontwikkelbedrijf.nl | wim@hetontwikkelbedrijf.nl of telefonisch via 0543 569953 / 06 54386594