Plankaart Laadpalen

Gemeente stelt een plankaart op voor laadpalen
Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme impuls met de aanleg van 4500 nieuwe laadpunten. Daarmee komen er vier keer zoveel laadpunten in de openbare ruimte van in totaal 43 gemeenten in beide provincies. De gemeente Voorst is één van de deelnemende gemeenten en heeft al de eerste laadpalen geïnstalleerd. De gemeente stelt nu een strategische plankaart op. Denkt u met ons mee?

Plankaart als hulpmiddel
De gemeente Voorst wil graag vooraf nadenken over mogelijk geschikte locaties voor laadpalen en vraagt om input op voorgestelde locaties per wijk. Het samen met inwoners opstellen van een plankaart geeft  een overzicht van de strategische locaties.

De plankaart is een hulpmiddel, bedoeld om het proces te versnellen. Wanneer een inwoner ook daadwerkelijk een aanvraag voor een locatie indient, zal Ecotap in samenwerking met Allego de laadpalen plaatsen. De ambitie is om een dekkend netwerk aan laadinfrastructuur te realiseren.

Eenmalig verkeersbesluit
De plankaart verkort de doorlooptijd van de aanvraagprocedure voor de laadpalen. De gemeente neemt eenmalig een verkeersbesluit over de aangewezen locaties op de plankaart. Als er daarna daadwerkelijk een aanvraag binnenkomt, hoeft de gemeente geen extra verkeersbesluit meer te nemen.

Plaatsingscriteria
Bij het bepalen van de locatie is rekening gehouden met de volgende plaatsingscriteria:

1. Grondeigendom gemeente

2. Dekking: binnen 250m van (toekomstige) vraag naar openbaar laden een laadpunt voorzien

3. Locaties met prioriteit

 • Parkeerplein, tussen parkeervakken in
 • Toegankelijk en zichtbaar vanaf doorgaande weg (bij kruising en aan doorgaande weg)
 • Dubbelgebruik mogelijk (bewoners, forenzen, bezoekers)
 • In de buurt van woningen en gebouwen zonder eigen oprit
 • Tegen blinde gevel en aan de straatzijde met gebouwen (i.v.m. elektriciteitsnet)

4. Voorwaarde: voldoende ruimte en geen belemmering van het zicht

 • Bij voorkeur 120 cm doorloopruimte en minimaal 90 cm (laadpaal = 60 cm)
 • Voorkomen struikelgevaar, niet direct voor de deur, niet midden in groenstroken
 • Niet in de nabijheid van andere objecten zoals bomen, containers en straatmeubilair

5. Dijken, sporen, blauwe zones, stations en drukke centrumgebieden vragen om maatwerk  

Laadpaal aanvragen
U kunt een publieke laadpaal kosteloos aanvragen via het formulier op openbaarladen.nl. Er zijn praktische uitgangspunten en plaatsingscriteria. U dient in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:

 • Er is geen mogelijkheid om een laadpunt op eigen terrein te realiseren;
 • Er staat binnen een afstand van 250 meter geen laadpaal;
 • U woont in de gemeente Voorst of werkt minimaal 20 uur per week in deze gemeente.

Basis op orde
Naast de reguliere laadpalen worden er ook laadpalen geplaatst  in het kader van ´basis op orde´ ,  zodat in elk dorp een laadpaal beschikbaar is:

 • Klarenbeek, Sparrenweg 5A
 • Terwolde, Prins Hendrikstraat 22
 • Voorst, Kruizemuntstraat 32
 • Wilp, Dorpsstraat 8

Denkt u mee? Reageer!
Inwoners kennen hun wijk het beste en daarom vragen wij om uw input. Wilt u naar de voorgestelde locaties kijken en hier feedback op geven? Misschien is het beter de laadpaal  een plek op te schuiven in verband met een boom. Of past de laadpaal beter een straat verderop  omdat daar meer woningen zonder eigen oprit zijn. 

U reageert door contact op te nemen met Jelleke Bosma van de gemeente Voorst:  0571-27 99 11, of stuur een mail naar duurzaam@voorst.nl. Langskomen op het gemeentehuis mag ook op. Dit kan op dinsdag 11 december tussen 13.00 en 18.00. Vraag naar Jelleke Bosma.

Wilt u de plankaart van de laadpalen bekijken klik dan hier.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data