In het afgelopen voorjaar deed de gemeente Voorst een leefbaarheidsonderzoek onder de inwoners van Twello. Alle inwoners van Twello konden meedoen aan dit onderzoek. Op maandagavond 11 juli presenteerde de gemeente de resultaten in de raadzaal van het vernieuwde gemeentehuis aan een grote groep inwoners, raadsleden en medewerkers van de gemeente en de welzijnsstichting.

Waarom een leefbaarheidsonderzoek in Twello?

Er zijn enkele redenen waarom we dit hebben onderzocht:

  • Twello heeft geen directe aanspreekpunten of aanjagers zoals dorpsbelangenorganisaties of dorpscontactpersonen. Dit in tegenstelling tot de 11 andere dorpen in de gemeente.
  • In Twello komen in verhouding minder bewonersinitiatieven van de grond. Dit vinden we jammer. Bewonersinitiatieven dragen bij aan het nog fijner, mooier en gezelliger maken van de woonwijken.
  • Op dit moment hebben we nog geen cijfers van Twello op wijkniveau.
  • De uitkomsten van het onderzoek geven ons informatie om het samenwerken in en aan de wijk sterker te maken. De gemeente komt dan makkelijker en eerder met inwoners in gesprek en andersom. Ook willen we blijvend in gesprek raken met inwoners om de leefbaarheid te verbeteren

Wat is er onderzocht?

Door middel van het onderzoek wilden we nog beter weten welke wensen, behoeften en meningen er leven in de wijken van Twello. Wat vinden de inwoners van belang voor de leefbaarheid van het dorp? De vragen in de vragenlijst gingen over de openbare ruimte, contacten in de wijk, behoefte aan ontmoetingsplekken en of u zou deelnemen aan een buurtactiviteit of deze juist zou willen (helpen) organiseren. De onderzoeksvragen waren:

  • Wat zien inwoners van Twello als hun wijk of buurt (wat is een gewenste wijkindeling voor het dorp Twello)?
  • Op welke geografische schaal voelen inwoners van Twello zich met elkaar verbonden?
  • Wat vinden de inwoners van Twello bijzonder aan hun wijk of buurt (sociaal en fysieke kenmerken)?
  • Welke ideeĆ«n hebben inwoners van Twello om hun wijk of buurt leefbaar (leuker, mooier, gezelliger) te houden of te maken?
  • Op welke manier willen inwoners van Twello zich inzetten voor hun wijk of buurt?
  • Op welke manier kan de gemeente (of partners) inwoners die zich willen inzetten voor hun wijk of buurt ondersteunen?

Wie voerden het onderzoek uit?

Het onderzoek en de vragenlijst zijn opgezet door Chaima Hamdan en Chris Frencken. Zij stellen zich hieronder voor:

Mijn naam is Chaima Hamdan ik ben 21 jaar en ik kom uit Ede. Ik studeer Sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik zit in het laatste jaar van mijn Bachelor. Sinds 1 februari loop ik stage bij de gemeente Voorst en werk ik mee aan dit onderzoek in Twello. Ik heb voor de opleiding sociologie gekozen omdat ik actuele maatschappelijke vraagstukken die in de samenleving spelen interessant vind. Dit onderzoek sluit mooi aan op mijn studie omdat cohesie en sociale contacten belangrijke onderwerpen zijn in dit onderzoek en ook vaak terugkomen binnen mijn opleiding.

Mijn naam is Chris Frencken, ik ben 32 jaar en ik werk sinds 2019 bij de gemeente Voorst als coƶrdinator maatschappelijke initiatieven. In die functie ben ik eerste aanspreekpunt voor de dorpsbelangenorganisaties, dorpscontactpersonen, besturen van dorpshuizen en initiatiefnemers. Ook help ik het digitaal dorpsplein www.kijkindekernen.nl verder te brengen. Mijn achtergrond is dat ik sociale geografie heb gestudeerd. Daarbij ben ik altijd veel bezig geweest met leefbaarheidsvraagstukken. Het samenwerken aan een mooie wijk of buurt maakt mij blij. Zelf ben ik daarom vrijwilliger in mijn woonplaats Brummen. Zo ben ik een van de trekkers van Voedselbos Nieuwe Erven en zet ik me in voor de werkgroep Viaduct van de Dorpsraad Brummen.

De vragenlijst kwam verder tot stand in afstemming met Mens en Welzijn Voorst, IJsseldal Wonen en andere samenwerkingspartners.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neemt dan rechtstreeks contact op met Chris Frencken: c.frencken@voorst.nl, tel. 0571-27 92 68.