Aanscherping regels carbidschieten


Gezien de landelijke situatie qua coronabesmettingen is de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken.

Carbid

Dit geldt dus ook in de gemeente Voorst. Oók tijdens de komende jaarwisseling! De ziekenhuizen, zorghotels etc. zijn of raken vol met coronapatiënten. Dat geldt zeker ook in deze regio. Daarom een oproep om het carbidschieten dit jaar over te slaan. Als je tóch vindt dat je het moet doen, hou je dan aan de regels die we hieronder benoemen.

In de gemeente Voorst mag op 31 december carbid worden verschoten binnen de geldende coronamaatregelen. De regels zijn dus aangescherpt. Dit heeft de gemeenteraad maandag 14 december besloten tijdens de raadsvergadering. 

Het schieten mag alleen plaatsvinden op oudejaarsdag tussen 10.00 en 18.00 uur.
Daarnaast heeft de gemeenteraad ermee ingestemd dat het college van B&W nadere regels stelt voor het carbidschieten. Zo geldt er dit jaar in de gemeente Voorst een meldplicht.

Veiligheid en volksgezondheid

De nieuwe voorschriften zijn het gevolg van de landelijke coronamaatregelen en richten zich vooral op veiligheid en volksgezondheid. Het is dan ook niet toegestaan om in grote groepen bij elkaar te komen om naar het carbidschieten te kijken. Wat is wel toegestaan? Volgens de nu geldende landelijke coronamaatregelen is het toegestaan om in de openbare ruimte met maximaal 2 personen carbid te schieten als je niet één huishouden bent. Dus geen toeschouwers daarbij aanwezig!

Let op: Op eigen terrein geldt nu landelijk de norm dat men per dag maximaal 2 gasten mag ontvangen. Als u dus op uw eigen erf met uw gezin carbid wilt schieten, mag u dus maximaal 2 gasten uitnodigen. En u moet uiteraard hebben voldaan aan de meldplicht èn ondergenoemde aanvullende regels:

Alleen in aanwezigheid van personen vanaf 18 jaar die in de gemeente Voorst wonen mag er carbid verschoten worden.
De melkbus(sen) waarmee wordt geschoten, mogen niet worden afgesloten door middel van een deksel of ander hard voorwerp. Het carbidschieten mag ook geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid van mens en dier.

Meldplicht

De meldplicht is een nieuwe regel waar het college zich over heeft uitgesproken. Dat betekent dat iedereen die op 31 december carbid wil afschieten, dit vooraf moet melden bij de gemeente Voorst.
Dat kan met dit meldingsformulier (pdf) (pdf - 0,1 MB) . (pdf - 0,1 MB)  Stuur dit ingevulde formulier op naar carbid@voorst.nl. Dit kan tot uiterlijk 28 december 10.00 uur.

Mocht u carbid willen afschieten op 31 december, meld dit dan zo snel mogelijk. Zo hebben wij zelf het overzicht, maar kunnen we u ook goed informeren over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de coronamaatregelen.

#anderhalvemeter #1,5meter #houdafstand #meldplicht #alsjehetdoetdoevoorzichtig