Uw stem bepaalt


In maart 2022 kunt u mee bepalen welke koers de gemeente Voorst de komende vier jaar gaat varen. Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan als stemgerechtigde inwoner van Voorst uw stem uitbrengen op één van de verschillende politieke partijen.

Burgemeester Renske Helmer-Englebert

Iedere partij heeft een eigen maatschappe­lijke visie op uw geliefde woonomgeving. Uiteindelijk gaan 19 kandidaten zich de komende vier jaar als volksvertegenwoordiger inzetten voor de gemeente Voorst. Door uw stem uit te brengen bepaalt u mee welke partijen deze kandidaten mogen leveren en wie aan het roer staat van de gemeente Voorst.
De gemeentelijke overheid is de meest nabije laag in het Nederlandse politieke bestuur. En de gemeente is verantwoordelijk voor veel zaken die u als inwoner van Voorst direct raken. Zo bepaalt de gemeenteraad met bestemmingsplannen wat er allemaal mogelijk is op het grondgebied van Voorst. Bestemmingsplannen die bijvoorbeeld het bouwen van woningen onmogelijk, of juist mogelijk, maken.
De gemeente Voorst is verantwoordelijk voor de uitvoering van belangrijke zaken op het sociale vlak. Wie niets meer heeft, kan een beroep doen op de gemeentelijke uitkering: de bijstand. Wie door beperkingen niet volledig mee kan doen, mag voor ondersteuning aankloppen bij de gemeente. De gemeente moet alle vormen van jeugdhulp bieden aan (gezinnen met) jongeren met problemen. En schuld­hulpverlening aan inwoners met schulden. Allemaal zaken waar de gemeenteraad over besluit. En dan heb ik het nog niet eens over het beheer en het onderhoud van het open­baar groen, de inzameling van afval, de zorg voor begraafplaatsen, riolering, schoolgebouwen enzovoort. Allemaal zaken die bijna vanzelfsprekend zijn. Za­ken waar uw gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord over heeft. De gekozen volksvertegenwoordigers bepalen wat hiermee gebeurt.
De verkiezingen maken het voor u als stemgerechtigde inwoner van Voorst mogelijk om mee te bepalen wie de komende vier jaar uw opvattingen over al die zaken mag vertegenwoordigen. Dat is de essentie van onze vertegenwoordigende lokale democratie: de inwoners van Voorst bepalen hoe de gemeenteraad de komende periode samengesteld zal zijn.
Laat die kans niet aan u voorbijgaan. Versterk de lokale democratie door uw stem op 14, 15 of 16 maart 2022 uit te brengen. En houd de komende tijd de politieke partijen in de gaten. Over niet al te lange tijd informeren de partijen u, onder andere op een speciale verkiezingspagina in het Voorsternieuws en via www.voorst.nl/voorststemt, welke kant zij op willen met Voorst.

Burgemeester Renske Helmer-Englebert