28
dec

Gemeentelijk onderscheiding voor Maré Elizen

Categorieën: Uitgelicht (28 december 2018)

Maré Elizen is door de gemeente Voorst onderscheiden met het ereblijk ’t Formulier. Dit Ereblijk is bedoeld voor personen of groepen die zich langdurig of bij een zeer bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gemaakt voor de Voorster gemeenschap. Elizen kreeg het beeldje uit handen van burgemeester Jos Penninx voor zijn belangrijke rol in de aanloop en de uitvoering van het jubileumjaar 200 Jaar Voorst.

Oude gemeentehuis
Mede door de grote inzet van Elizen startte het jubileumjaar op 1 januari op grootse wijze, waarmee de basis werd gelegd voor een bijzonder herdenkingsjaar. Zo zorgde hij ervoor dat op 1 januari de Dorpsstraat vanaf restaurant Swinckels tot de H.W. Iordensweg prachtig was aangekleed. Net als zijn eigen pand ‘het oude gemeentehuis’, dat hij die dag openstelde voor alle inwoners. Ruim 3000 Voorstenaren kwamen zijn pand bewonderen. Voor allemaal had Elizen een mooi presentje; een unieke ‘200 jaar Gemeente Voorst’ munt. Daarnaast kregen zijn ‘gasten’ de bekende ‘Elizen handdoek’ en een boek overhandigd.

Grote meerwaarde
Naast zijn bijdrage aan 200 Jaar Voorst, heeft Elizen zich ook op andere terreinen langdurig voor de gemeente verdienstelijk gemaakt. Zo zette hij zich in voor de verlichting van de Dorpskerk in Twello en sponsorde hij onder andere Stichting Dorpsverfraaiing. Met zijn ondersteuning van vele initiatieven, heeft Elizen langdurig een aanzienlijke positieve en maatschappelijke meerwaarde geleverd aan de gemeente Voorst.

Oudheidkundige Kring Voorst
Mede door de bijzondere inzet van Elizen bij de start van het jubileumjaar, werd meteen een stevige basis gelegd voor de negen zeer geslaagde weekenden die door de  Oudheidkundige Kring Voorst (OKV) werden georganiseerd. Tijdens deze weekenden maakten de inwoners van de gemeente Voorst kennis met de geschiedenis van hun eigen dorp. De leden van de OKV werden vandaag in het gemeentehuis in Twello door de burgmeester Jos Penninx bedankt voor hun inzet. 

Burgemeester Jos Penninx overhandigt ereblijk 't Formulier aan Maré Elizen

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data