Contactgegevens

De gemeente Voorst (ca. 24.000 inwoners) bestaat uit twaalf kernen: Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Nijbroek, Posterenk, Steenenkamer, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.

Gemeentehuis

H.W. Iordensweg 17, 7391 KA Twello
Postbus 9000, 7390 HA Twello
Telefoonnummer: (0571) 27 99 11 / 14 0571
Faxnummer: (0571) 27 43 85
E-mail: gemeente@voorst.nl
WhatsApp: (06) 21 65 44 44

Verhuizing nieuwe locatie

Vanaf 20 januari 2020 helpen de medewerkers van het sociaal domein van de gemeente Voorst u graag vanuit onze nieuwe locatie: het Kulturhus, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering, een gesprek met een medewerker onderwijs of werk en inkomen. De openingstijden zijn van maandag-vrijdag van 8.30-12.30 uur. 

De afdeling burgerzaken verhuist op 28 februari 2020 naar de tijdelijke huisvesting aan de Hietweideweg. Tot die tijd kunt u tijdens onderstaande openingstijden in het gemeentehuis terecht. 

Openingstijden Burgerzaken
Maandag van 8.30 - 14.00 uur en van 17.00 - 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur

Afhalen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen
Maandag van 8.30 - 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 8.30 - 16.00 uur
Vrijdag van 8.30 - 14.00 uur

Openingstijden overige afdelingen gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.15 uur

Locatie gemeentehuis in Twello
Locatie gemeentehuis in Twello

 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk Netwerk Voorst (MNVoorst)

MNVoorst is het loket voor vragen van volwassenen, zoals langdurig zieken thuis, senioren, mensen met een beperking of minima.

Bezoekadres: Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello
Telefoonnummer: (0571) 74 51 11 (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur)
Inloopspreekuur: elke werkdag 8.30 - 12.30 uur 
E-mail: info@MNVoorst.nl
Website: www.MNVoorst.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Voor vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp.

Bezoekadres: Kulturhus Jachtlust, Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello
Telefoonnummer: jeugd van 0-18/23 jaar (0571) 74 51 50 (ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur)
Balie open op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 - 12.30 uur
E-mail: info@cjgvoorst.nl
Website: www.cjgvoorst.nl

Gemeentewerf

Jupiter 2, 7391 RK Twello
Telefoon: (0571) 27 99 11

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur

Afval Klant Contact Centrum Circulus-Berkel

Vragen over de afvalcontainerinzameling kunt u stellen aan Circulus-Berkel, tel. 0900-9552 (normaal tarief, ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur). Op de pagina Afval (vanaf 1-1-2019) staat informatie over de afvalinzameling door Circulus-Berkel en welke diensten de gemeente Voorst zelf nog uitvoert.

Historisch archief Gemeente Voorst

Het gemeentearchief beheert de oude archieven en collecties van de gemeente Voorst en van andere instellingen en organisaties uit de gemeente.

Bezoekadres: gemeentehuis Voorst, kamer 24, tel. (0571) 27 92 58
Openingstijden: alleen op afspraak.

Brandweer

Jupiter 4
Postbus 9000, 7390 HA Twello
Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Bij geen spoed: (0900) 8844 (lokaal tarief)

Calamiteitenlijn

Bij spoedeisende zaken in de openbare ruimte die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, kunt u contact opnemen met telefoonnummer (0571) 27 37 60. Dit kan 24 uur per dag. Voorbeelden van spoedeisende zaken zijn gevaarlijke wegverzakkingen, een omgewaaide boom die de weg verspert of andere dringende zaken die hinder en gevaar kunnen opleveren.

Rioolverstoppingen

Heeft u een verstopping in de riolering, dan kun u contact opnemen met de gemeente via (0571) 27 37 60. Voor rioolstoringen zijn wij 24 uur bereikbaar, ook in het weekend. 

Meldpunt openbare ruimte (Verbeter de Buurt)

Heeft u een probleem gesignaleerd in de openbare ruimte, denk aan losliggende stoeptegels, defecte straatverlichting, kapotte speelvoorzieningen of zwerfafval, dan kun u dit melden via www.verbeterdebuurt.nl. Uw melding staat dan direct geregistreerd en u kunt de afhandeling hiervan blijven volgen. Wanneer de straatverlichting niet werkt, wilt u dan het nummer van de lichtmast doorgeven (gele sticker met zwarte cijfers)?

Mocht u niet de beschikking hebben over een computer, tablet of smartphone, dan kunt u de melding ook telefonisch doorgeven via (0571) 27 99 11.

------------------------------------------------------------

Overige belangrijke telefoonnummers (geen onderdeel van de gemeentelijke organisatie) :

Politieteam Voorst

Algemeen alarmnummer bij spoedgevallen: 112
Bij geen spoed: (0900) 8844 (lokaal tarief)

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Telefoonnummer: (088) 44 330 00

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data