De Vecht, uitbreidingsplan

Algemeen

De Vecht is een klein, landelijk gelegen dorp met een vrij uitgebreid buitengebied met vitale agrarische bedrijven. De Vecht is een jong dorp dat in de 19e eeuw is ontstaan op een wegkruising naast de Groote Wetering. Het agrarische dorp vervult een centrumfunctie voor het omliggende buitengebied. Ten zuidwesten van De Vecht wordt het Weteringsebroek ontwikkeld. Een gebied waar landbouw, natuur, waterberging en recreatie in samenhang met elkaar worden ontwikkeld.

Woningbouwprogramma

Op de voormalige landbouwmechanisatie (LMB) locatie op basis van een nieuw bestemmingsplan de mogelijkheid gecreëerd om 27 nieuwe woningen te realiseren. De nieuwbouwlocatie wordt in twee fasen ontwikkeld, waarbij fase één (tot ca. 2015) 19 woningen bevat. De verdeling is als volgt:

• 8 bereikbare woningen
• 6 middeldure woningen
• 5 vrije sector bouwkavels (drie vrijstaand en twee 2-onder-1-kap)

Verkoop bouwkavels De Vecht

De gemeente Voorst verkoopt binnen dit plan vier bouwkavels in de vrije sector. Bij de onderstaande Downloads treft u alle relevante informatie aan over de beschikbare kavels, zoals een verkavelingstekening en een concept verkoopovereenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Klein, tel. (0571) 279 265 of a.klein@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data