De Vecht, uitbreidingsplan

Algemeen

De Vecht is een klein, landelijk gelegen dorp met een vrij uitgebreid buitengebied met vitale agrarische bedrijven. De Vecht is een jong dorp dat in de 19e eeuw is ontstaan op een wegkruising naast de Groote Wetering. Het agrarische dorp vervult een centrumfunctie voor het omliggende buitengebied. Ten zuidwesten van De Vecht wordt het Weteringsebroek ontwikkeld. Een gebied waar landbouw, natuur, waterberging en recreatie in samenhang met elkaar worden ontwikkeld.

Verkoop vrije sector bouwkavels

In juni 2017 zijn de kavels in fase 2 uitgegeven. Op een aantal kavels is niet ingeschreven. Deze kavels zijn nu in de vrije verkoop en worden toegewezen aan de eerstvolgende inschrijver. 

Het betreft kavels in de vrije sector. Dit betekent dat u zelf uw architect, aannemer en/of bouwbedrijf uit kiest. Het plan dient wel te voldoen aan de bouwregels van het bestemmingsplan en de welstandseisen. Zie hieronder het informatiepakket:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Klein, tel. (0571) 279 265 of a.klein@voorst.nl.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data