EnergieRijkVoorst (ERV)

EnergieRijk Voorst (ERV) is een burgerinitiatief en wordt ondersteund door de gemeente Voorst en een aantal Voorster bedrijven. Als coöperatie is het doel energie besparen, energie zelf opwekken en onafhankelijk zijn van de grote energieleveranciers. Met projecten wordt gewerkt om deze doelstelling te halen. 
EnergieRijk Voorst en gemeente Voorst werken op veel gebieden samen, zoals de energiecoaches, energieloket en tijdelijk collectief inkopen van isolatiemateriaal en zonnepanelen.

Meld u aan
EnergieRijk Voorst bestaat volledig uit enthousiaste vrijwilligers en is altijd op zoek naar nieuwe enthousiastelingen. Wilt u ook bijdragen aan een energieneutrale gemeente, meld u dan aan door te mailen naar info@energierijkvoorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data