Auditcommissie

Experiment

De vergaderingen van de auditcommissie zijn in het jaar 2016 opgeschort. Dit is een experiment. Na deze periode vindt een evaluatie plaats. Omdat het een experiment betreft wordt de regeling op het raadswerk vooralsnog niet aangepast.

Samenstelling

De Auditcommissie bestaat uit raadsleden. Per fractie wordt een raadslid benoemd. De commissie wordt voorgezeten door een raadslid. De griffier is commissiesecretaris.

  • de heer J.I.H.M. Lubberink (voorzitter)
  • de heer R.R.S. Bosch (lid)
  • de heer G.J. Bokdam (lid)
  • de heer H. de Graaf (lid)
  • mevrouw A.M. Lasance (lid)
  • de heer R.W. Kooij (lid)
  • mevrouw drs B.J.M. Jansen (commissiesecretaris)

Taak

De Auditcommissie onderzoekt jaarlijks de Jaarrekening en voert overleg met de accountant. De Auditcommissie is daarnaast een overleg- en adviesplatform waar allerlei zaken die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid aan de orde komen. De commissie voert regulier overleg over voorgenomen onderzoeken van de Rekenkamercommissie (ex artikel 81oa Gemeentewet) en de accountant.

Contact

Telefoon: (0571) 279 217
E-mail: raad@voorst.nl of b.jansen@voorst.nl

Vooruitblik (komende vergaderingen)

Voor het jaar 2016 zijn geen vergaderingen van de auditcommissie gepland.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data