Ardeweg Wilp-Achterhoek

De werkzaamheden aan de Ardeweg worden uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek van de Algemene Belangenvereniging Wilp-Achterhoek (ABWA) om de verkeersveiligheid te verbeteren. En dan vooral de verkeerssituatie bij de school en ook op de kruispunten. De Ardeweg staat in het verkeersbeleidsplan van de gemeente opgenomen als 30 km/h-weg en met het ontwerp voor herinrichting van de Ardeweg wil de gemeente hier invulling aan geven. 

 

Het ontwerp

In het ontwerp bestaat het rustige wegprofiel uit asfalt met een breedte van 4,5 meter. Aan weerszijden van de weg komt een strook van 50 centimeter met klinkers, dit sluit aan bij de maximale snelheid van 30km/h. Er blijft totaal 5,5 meter beschikbaar zodat het agrarisch verkeer gebruik kan (blijven) maken van de weg. 

Bij de school komt een ‘schoolzone’, dit is een combinatie van attentie verhogende maatregelen voor het autoverkeer. De kruisingen worden iets verhoogd en blijven gelijkwaardig (verkeer van rechts heeft voorrang), maar worden duidelijker zichtbaar door klinkers op het kruisingsvlak. Bij de komgrenzen komt een drempel waar de fietsers omheen kunnen fietsen. In aansluiting op de Ardeweg worden ook de Oud Lochemseweg en de Zwaluwenweg 30 km/h.

Informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer H. Bolderman, email: h.bolderman@voorst.nl en bereikbaar via telefoonnr. (0571) 279 911.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data