Rondweg Voorst N345 / Herinrichting Rijksstraatweg dorp Voorst

N345

De drukke N345 (Rijksstraatweg) loopt dwars door de kern van Voorst, met geluidsoverlast en onveilige verkeerssituaties tot gevolg. De N345 is een provinciale weg. Na een verkenning door de provincie Gelderland is besloten om een westelijke rondweg om het dorp Voorst aan te leggen. Zie voor meer informatie de website van de Provincie Gelderland.  


Herinrichting Rijksstraatweg

Parallel aan de voorbereiding van de aanleg van de westelijke rondweg N345 om het dorp Voorst zijn plannen in ontwikkeling om de ruimtelijke structuur, de economische vitaliteit en de leefbaarheid van het dorp Voorst te versterken.  Om dit te bereiken staan de toekomstige herinrichting van de Rijksstraatweg,  na ingebruikneming van de rondweg (volgens planning in 2019) en de ruimtelijke ontwikkelingen op de voormalige Rabo-locatie, hoog op de agenda. 

Wensen uit het dorp

Het college heeft vanaf 2012 regelmatig overleg gehad met het dorp Voorst over de toekomstige ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen van het dorp. Gevraagd is wat het dorp belangrijk vindt. Unaniem hebben bewoners en ondernemers twee speerpunten aangewezen:

  1. herinrichting van de Rijksstraatweg tot een dorpsstraat
  2. herontwikkeling Rabo-locatie 

Herinrichting Rijksstraatweg

Het dorp vindt het van groot belang dat de kern van Voorst een dorpse sfeer kent met economische levendigheid, bereikbare winkels en voorzieningen, een kwalitatieve openbare ruimte en ruimte voor verblijven en ontmoeten. De wensen uit het dorp voor de Rijksstraatweg zijn vertaald in een ontwerp voor de herinrichting en afbeeldingen, die een indruk geven van de toekomstige Rijksstraatweg. 

Winkels, voorzieningen, recreatie en toerisme speerpunten

Versterking van de economische vitaliteit van het dorp is ook een uitgangspunt, zodat het voor bewoners, klanten en toeristen aantrekkelijk is om de lokale ondernemers in het dorp te bezoeken voor onder andere boodschappen of ontspanning. Om dit te bereiken wordt ingezet op een optimale bereikbaarheid van de winkels en voorzieningen met daarbij voldoende ruimte om te parkeren of te verblijven. Daarnaast worden de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van Voorst en omgeving benadrukt. Deze kwaliteiten kunnen ook bijdragen aan de economische levendigheid van het dorp.

Voorkeur voor supermarkt op voormalige locatie Rabobank

Bewoners en ondernemers zien graag dat op de Rabo-locatie een publiekstrekker komt in de vorm van een wat grotere winkel. Bij voorkeur een supermarkt. Woningcorporatie IJsseldal Wonen (eigenaar van het terrein), private partijen en de gemeente zijn bezig om hier invulling aan te geven. 

Financiële bijdragen van provincie en gemeente

Provincie Gelderland en gemeente Voorst zien de herinrichting van de Rijksstraatweg als een belangrijke impuls voor de toekomst van het dorp Voorst. Beide hebben hiervoor gelden beschikbaar gesteld, waardoor de herinrichting vanaf 2019 uitvoerbaar is.

Informatie

Op de gemeentelijke site zijn bij de 'beleidsvisies' diverse documenten te raadplegen & te downloaden, waaronder de ´ontwerpschets herinrichting Rijksstraatweg´ en Voorster documenten m.b.t. de rondweg. Klik op onderstaande links om de diverse documenten te bekijken.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data