Ondernemen

  Duurzaam ondernemen

  Duurzaam ondernemen

  Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol bij duurzame ontwikkeling. 

  Vestigingsplaats voor Bedrijven

  Vestigingsplaats voor Bedrijven

  De gemeente Voorst is een moderne, sterke, creatieve en vitale plattelandsgemeente met bijna 24.000 inwoners, die ligt in het groene hart van de regio Stedendriehoek. Voorst wordt omringd door de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen, omvat 12.600 ha en bestaat uit 12 kernen. 

  Startende Ondernemers

  Startende Ondernemers

  Voorst heeft een uitstekend klimaat voor startende ondernemers. Een nieuwe ondernemer levert een goede bijdrage aan de dynamiek en groei van de Voorster economie. Ze zorgen voor vernieuwing en variëteit in het bedrijfsleven. Daarnaast zorgen startende ondernemingen voor nieuwe arbeidsplaatsen. 

  Vergunningen en Regelgeving

  Vergunningen en Regelgeving

  Wie eerder bijvoorbeeld wilde bouwen of verbouwen kreeg te maken met verschillende vergunningen, zoals een sloop-, bouw- en kapvergunning. Elke vergunningaanvraag kende een eigen procedure. Met de komst van de omgevingsvergunning zijn deze vergunningen samengevoegd. 

  Netwerken

  Netwerken

  Aansluiting bij een netwerk kan nuttig zijn voor startende ondernemers. Er zijn er verschillende actief in de gemeente en de regio  

  Bedrijventerreinen

  Bedrijventerreinen

  In elke kern is er ruimte voor bedrijvigheid. De gemeente gelooft in het mengen van functies en constateert dat zij als broedplaats voor nieuwe ondernemers kan fungeren.