Duurzaam ondernemen

Om een energieneutraal Voorst te bereiken is intensieve lokale en regionale samenwerking nodig tussen overheden, bewoners, bedrijfsleven en onderwijs. Bedrijven kunnen geld en energie besparen door zelf maatregelen te nemen. Op het gebied van verduurzaming van de bestaande bouw zullen aannemers in de regio extra werk krijgen. Kijk op https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/wetcheckerenergiebesparing/ om te zien aan welke verplichtingen uw bedrijf moet voldoen.

Cleantech Regio: samen sterker

Samen naar een schone toekomst. Daar koerst de Cleantech Regio op. De Cleantech Regio is de samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen in het gebied van de Stedendriehoek. De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale, afvalvrije en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand in hand.

De doelen en ambities van de Cleantech Regio sluiten naadloos aan bij die van de gemeente Voorst. Voorst participeert actief in deze samenwerking. Cleantech staat voor 'meer met minder'. Meer productiviteit, meer banen en meer efficiency. Met minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu.

Energieke Cleantech Regio

Wilt u als ondernemer aan de slag met duurzaamheid? In de Cleantech Regio wordt op basis van de local-for-local gedachte een Energieke Cleantech Regio-community opgebouwd. De deelnemende ondernemers en maatschappelijke organisaties werken samen met de lokale overheden, Rabobanken, verduurzamingsorganisaties en onafhankelijke lokale adviseurs om hun vastgoed te verduurzamen. Kijk hier voor meer informatie.

Zonne-energie

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) werkt aan een gezonde, veilige en economisch vitale leefomgeving voor ondernemers en bedrijven in de regio: duurzaam ondernemen. Wilt u als ondernemer zelf zonnepanelen plaatsen dan kunnen zij gratis adviseren. 

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) voert de milieutaken uit voor de gemeente Voorst. OVIJ is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid). Zij nemen energiebesparing mee in hun taken.

Regionaal Energieloket

Het energieloket voor woningeigenaren is een samenwerking van gemeenten, specialisten en lokale initiatieven. Dit digitale loket is een verzamelplaats met praktisch informatiemateriaal en actieve voorlichting om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun huis. Het doel: grootschalige verduurzaming te bewerkstelligen in de woningvoorraad.

De gemeente Voorst zal het energieloket blijvend onder de aandacht brengen bij bewoners en hen bewegen hiervan gebruik te maken. Als aannemer of installateur biedt het energieloket een interessant nieuw kanaal. Inwoners kunnen meteen na het doen van de HuisScan offertes aanvragen bij een ondernemer in de buurt.

Als ondernemer is het aantrekkelijk om hierbij aan te haken, zodat de offertes ook bij u aangevraagd kunnen worden. Het loket bereikt u op http://www.regionaalenergieloket.nl/voorst. U kunt zich aanmelden via deze link.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data