Duurzaam ondernemen

Om een energieneutraal Voorst te bereiken is intensieve lokale en regionale samenwerking nodig tussen overheden, bewoners, bedrijfsleven en onderwijs. Bedrijven kunnen geld en energie besparen door zelf maatregelen te nemen. Op het gebied van verduurzaming van de bestaande bouw zullen aannemers in de regio extra werk krijgen.

Mogelijkheden en besparingspotentieel

In het productieproces en in de bedrijfsvoering is er veel winst te halen met energiebesparing. Energiebesparing door maatregelen aan zakelijk vastgoed staat echter bij de meeste bedrijven laag op de prioriteitenlijst. Bij de meeste ondernemers ontbreekt het aan kennis, tijd en urgentie om met energiebesparing aan de slag te gaan. Bovendien is de noodzakelijke investering een drempel.

Gemeente Voorst draagt bij door: 

  • Proactief te communiceren om energiebewustzijn te vergroten en energiebesparing te stimuleren.

  • Deelname aan de Energieke Cleantech Regio. U kunt uw bedrijf hier ook voor aanmelden.

  • Begeleiden van de Energy Efficiency Plannen van grootverbruikers.

  • Energie proactief meenemen bij reguliere controles door toezichthouders van de Omgevingsdienst Veluwe Overijssel (OVIJ).

  • Scholing bedrijfsleven, scholieren en studenten.

Cleantech Regio Stedendriehoek

De Regio Stedendriehoek koerst op een duurzame economie en samenleving onder de noemer Cleantech Regio Stedendriehoek. Dit doet zij door het aanbieden van duurzame producten en diensten en het verduurzamen van productieprocessen. Het idee daarbij is de kansen te pakken binnen de snelle ontwikkeling van schone technologie.

Regionaal Energieloket

Het energieloket voor woningeigenaren is een samenwerking van gemeenten, specialisten en lokale initiatieven. Dit digitale loket is een verzamelplaats met praktisch informatiemateriaal en actieve voorlichting om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun huis. Het doel: grootschalige verduurzaming te bewerkstelligen in de woningvoorraad.

De gemeente Voorst zal het energieloket blijvend onder de aandacht brengen bij bewoners en hen bewegen hiervan gebruik te maken. Als aannemer of installateur biedt het energieloket een interessant nieuw kanaal. Inwoners kunnen meteen na het doen van de HuisScan offertes aanvragen bij een ondernemer in de buurt.

Als ondernemer is het aantrekkelijk om hierbij aan te haken, zodat de offertes ook bij u aangevraagd kunnen worden. Het loket bereikt u op http://www.regionaalenergieloket.nl/voorst. U kunt zich aanmelden via deze link.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data