Opengestelde monumenten in Twello

Het Holthuis (RM), Burgemeester van der Feltzweg 1, Twello

De geschiedenis van dit landhuis gaat vele eeuwen terug. In 1374 bestond al een ‘erve te Holthuis’. Oude tekeningen uit de 17e eeuw laten een fraai kasteel met een traptoren en een gracht zien. Rond 1875 werd de traptoren en het achterste gedeelte van het huis grotendeels afgebroken en de voorzijde van de gracht gedempt. Zo kwam de huidige situatie tot stand. Rondom het landhuis ligt een fraai ontworpen en onderhouden tuin, die in verschillende fasen tot stand is gekomen. Van oude grachten en kaarsrechte lanen via een landschappelijke aanleg tot de vroeg-twintigste-eeuwse deeltuin in Architectonische Tuinstijl naar ontwerp van H. Copijn & Zoon. De tuin is zo bijzonder dat deze binnenkort een rijksmonumentale status krijgt. De tuin is opengesteld. U kunt deelnemen aan een rondleiding en er wordt een high tea verzorgd, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Meer informatie volgt.

Dorpskerk Twello (RM), Dorpsstraat 10, Twello

In 1298 werd, voor zover bekend, voor het eerst de naam ‘Twentlo’ (Twello) in de historische geschriften vermeld. In dat jaar werd de hier aanwezige kapel verheven tot parochiekerk. Dat betekent echter dat hier al ver vóór dat jaartal een gehuchtje met een kapelletje bestond. De kerk werd gewijd aan Maria en in latere eeuwen uitgebreid. In 1522 werd een deel van de kerk door brand verwoest, tijdens een oorlog tussen de stad Deventer en hertog Karel van Gelre. De kap van de kerk is herbouwd en het gewelf werd in 1542 door schilder Ewolt van Delft van fraaie schilderingen voorzien. Deze kunt u bewonderen in de kerk, net zoals het laat-gotische dooptvont uit de 15e eeuw. Het orgel dateert uit 1819 en is daarmee het oudste monumentale orgel van de gemeente Voorst. Het werd gebouwd door de Utrechtse orgelbouwer Abraham Meere. De kerk is open tot 16.00 uur.

Hof ten Dale (GM), Dorpsstraat 11A, Twello

Dit statige pand, waarin o.a. De Kunstkring en de Oudheidkundige Kring Voorst zijn gevestigd, is oorspronkelijk als herenhuis gebouwd in 1661. Daarvóór stond hier een boerderij annex herberg, maar de historie van deze plek van plezier gaat nog verder terug. Zeker al in de 13e en mogelijk al in de 12e eeuw stond hier de hofstede Den Daele, 'by der Capelle to Twello'. Na 1661 hebben diverse bekende notarissen en bestuurders het pand bewoond. In 1926 werd het huis verbouwd tot hotel-café-restaurant de Statenhoed en is de serre toegevoegd. Naast het pand kwam een fraaie siertuin. De galerie van de Kunstkring is geopend. Hier vindt u een hele plezierige expositie van glaskunst, keramiek en schilderijen van Erna Gruntjes en Truus Rothengatter.

Havekes Mölle (RM), Havekespad 13, Twello

De geschiedenis van deze plek is eeuwenoud. Vermoedelijk stond op deze plek al rond 1350 een molen. Deze eerste houten standerdmolen hoorde bij het landgoed Duistervoorde. In 1830 is de molen geveild en voor 11.020 gulden werd Jan Havekes de nieuwe eigenaar. Deze Jan Havekes, naar wie de molen vernoemd is, groeide op met het muldersvak. Zijn vader was al pachter geweest van dezelfde molen. De huidige korenmolen is gebouwd in 1898 omdat de oude molen te bouwvallig was. In de twintigste eeuw kwam de molen stil te staan vanwege de voortschrijdende industrialisatie. Dankzij de oprichting van de Stichting Behoud Havekes Mölle in 1982 en de hulp van vele vrijwilligers draait de molen sindsdien weer als vanouds. De molen is te bezichtigen tot op de maalzolder. Bij voldoende wind wordt er graan gemalen. De molenaars, waarvan twee ook instructeur zijn, geven uitleg.

Bibliotheek (GM), Marktplein 11, Twello

Dit pand, waar nu de bibliotheek in gevestigd is, werd in 1923 gebouwd als lagere school (basisschool) met gymnastieklokaal. De hoofdvorm is, ondanks de wijzigingen, nog zeer herkenbaar. Bij het schoolgebouw lag ooit een zwembad. Het gebouw ligt karakteristiek aan de kop van het Marktplein en laat iets zien van de geschiedenis van het onderwijs in Twello. Het gebouw neemt daarnaast een belangrijke plaats in het collectieve geheugen in. Wie is er met veel plezier hier naar school gegaan? In de bibliotheek vindt u een tentoonstelling met oude foto’s, verhalen en informatie. De bibliotheek is geopend van 11.00 uur tot 14.00 uur. 

Stationskoffiehuis Korderijnk (GM), Stationsstraat 31, Twello

Dit pand is aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd en bestond uit een woning, een kruidenierswinkel en een café (gelagkamer). Het gebouw kreeg de naam ‘Stationskoffiehuis’, omdat het in de buurt van het eerste, 19e-eeuwse station van Twello lag. De voor- en zijgevels werden rijkversierd met fraai siermetsel- en houtsnijwerk. Vanaf 1916 werd het gebouw, inclusief café, verhuurd en later verkocht aan Hendrik Jan Korderijnk. In de loop van de tijd is het geheel diverse keren uitgebreid en verbouwd. Het oude station werd kort na de Tweede Wereldoorlog gesloten, nadat het tijdens de oorlog verwoest was. Met het nieuwe station van Twello, dat in 2006 werd geopend, heeft de oude naam Stationskoffiehuis weer nieuw elan gekregen. Alhoewel deze plek van plezier tegenwoordig bekend staat als Brasserie Restaurant Korderijnk.

 

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data