De Open Monumentendag in het verleden

In Europa was het thema in 2018. Dit jaar was het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed. Ook in de gemeente Voorst is de Europese geschiedenis herkenbaar, zichtbaar en tastbaar. Eeuwenoude, grensoverschrijdende handelsroutes verbonden ons met de rest van Europa. Franse kerkarchitectuur, Engelse landschapsstijl en Duits zandsteen hebben een onmiskenbare stempel gedrukt op onze omgeving. Verdedigingswerken, van middeleeuwse kastelen tot de 20ste-eeuwse IJssellinie, getuigen van de vele internationale oorlogen. Al deze verhalen, samen met de opengestelde monumenten, allerlei activiteiten en de informatiepunten gaven een goed beeld van de rijke Europese geschiedenis in de gemeente Voorst.

In 2017 stond het thema Boeren, burgers en buitenlui centraal. ‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen die tijdens de Open Monumentendag konden worden beleefd Het programma was gevarieerd en in bijna alle kernen was wel wat te beleven, met als uitschieter de streekmarkt in Terwolde.

Het thema voor 2016 Iconen en Symbolen ging over invloeden en betekenisdragers. In monumenten zie je ze overal, van binnen en van buiten, in ornamenten, in schilderingen, in gevelstenen en in bouwstijlen. Ook het landschap ligt vol herinneringen aan een verleden waar we onze identiteit aan ontlenen. Daarmee vormen die sporen niet alleen het bewaarde historische erfgoed van ons land, maar zijn het ook symbolen van de geschiedenis. De polder van Nijbroek stond centraal op deze Open Monumentendag. 

Met het thema Kunst & Ambacht stond op Open Monumentendag 2015 zowel de kunst als het ambacht in en rond het monument centraal. Monumenten, architectuur, bouwkunst, artistieke inspiratie & ambachtelijk vernuft: het viel allemaal samen op Open Monumentendag 2015. Want er is geen betere plek denkbaar om de grote verscheidenheid aan oude en hedendaagse vormen van kunst en ambacht te laten zien dan in, bij en rond een monument. 

Het thema van Open Monumentendag 2014 was Op Reis. Reizen is dynamiek: vervoer en transport, verblijf. De wens of noodzaak om te reizen heeft invloed op de inrichting van ons land en de manier van leven. Verhalen van toen verklaren het aanzien van nu en inspireren voor de toekomst. Op Reis gaat over wegen, gebouwen, de plaatsen van aankomst en vertrek, pleisterplaatsen, koetshuizen en nog veel meer. Enkele bijzondere monumenten zijn uitgelicht om het reisthema extra te kleuren.

Macht en Pracht, het thema van Open Monumentendag 2013, bood vele mogelijkheden in Voorst: het prachtige monumentale landschap, landgoederen, maar ook grote historische boerderijen en bijzondere kerken. De gemeente Voorst is rijk aan dit soort bijzondere monumenten. Verschillende van deze boerderijen werden tijdens Open Monumentendag opengesteld. Met name boerderijen die een (iets) andere bestemming hebben gekregen of in de toekomst zullen gaan krijgen (= herbestemming). Daarnaast waren enkele monumentale kerken te bezichtigen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data