Ambtelijke Organisatie

Gemeentehuis in Twello

Bij de gemeente Voorst werken ongeveer 190 mensen in voltijds- en deeltijdbanen aan een goede dienstverlening aan de burger. Van beleidsambtenaren tot buitendienst zet iedereen zich in voor zijn of haar publieke taak.

De gemeente Voorst heeft ervoor gekozen geen grote hierarchische structuur op te bouwen maar de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neer te leggen. Dit resulteert in een platte netwerkorganisatie waarin er onder de gemeentesecretaris in totaal drie managers leiding geven aan 21 verschillende vakgroepen. Al deze vakgroepen hebben hun eigen taakveld en de verschillen in grootte van drie tot ongeveer vijftien personen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data