Beleid en regelgeving

  Overzicht Regelgeving

  Overzicht Regelgeving

  Het totaaloverzicht van de relevantie regelgeving in de gemeente Voorst is net als de Meerjarenprogrammabegroting ingedeeld in een zevental programma's. Onder elk programma treft u de relevante regels en beleidsstukken aan.  

  Meerjarenbegroting en financiële documenten

  Meerjarenbegroting en financiële documenten

  Binnen de organisatie heeft voor de Planning & Control-processen ieder zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid (RTV). De gemeenteraad stelt de meerjarenprogramma-begroting vast en de details worden vervolgens door het college ingevuld en uitgevoerd.