Wethouder Arjen Lagerweij (Gemeente Belangen)

4e loco-burgemeester

Portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieubeleid en cultureel erfgoed

  • Ruimtelijke ordening/Omgevingswet (w.o. nieuwe landgoederen)
  • Volkshuisvesting
  • Cultureel erfgoed en monumenten
  • Landschapsontwikkeling
  • Bouw en woningtoezicht
  • Coördinatie duurzaamheid (w.o. energievraagstukken) en milieubeleid
  • Afvalverwijdering en verwerking

Functies verbonden aan hoofdfunctie

  • Lid Commissie Regionaal Overleg (milieuhygiëne Luchtvaartterein Teuge)
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Voorst in de aandeelhoudersvergadering Leisurelands
  • Plaatsvervangend lid Veluwecommissie
  • Lid Klankbordgroep Veluwse gemeenten
  • Lid OVIJ

Nevenfuncties

  • Belegger in onroerend goed (bezoldigd)
  • Eigenaar Buitensociëteit Deventer (bezoldigd)

     

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data