Wethouder Arjen Lagerweij (Gemeente Belangen)

4e loco-burgemeester

Portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, milieubeleid en cultureel erfgoed

 • Ruimtelijke ordening/Omgevingswet (w.o. nieuwe landgoederen)
 • Volkshuisvesting
 • Cultureel erfgoed en monumenten
 • Landschapsontwikkeling
 • Bouw en woningtoezicht
 • Coördinatie duurzaamheid (w.o. energievraagstukken) en milieubeleid
 • Afvalverwijdering en verwerking

Functies verbonden aan hoofdfunctie

 • Lid Commissie Regionaal Overleg (milieuhygiëne Luchtvaartterein Teuge)
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Voorst in de aandeelhoudersvergadering Leisurelands
 • Plaatsvervangend lid Veluwecommissie
 • Lid Klankbordgroep Veluwse gemeenten

Nevenfuncties

 • Belegger in onroerend goed (bezoldigd)
 • Eigenaar Buitensociëteit Deventer (bezoldigd)

   

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data