Wethouder Hans van der Sleen (Gemeente Belangen)

1e loco-burgemeester

Portefeuille Middelen, beheer openbare ruimte, sport en mobiliteit

 • Grondexploitaties
 • Sport en sportaccommodaties
 • Beheer openbare ruimte
 • Mobiliteit
 • Waterbeheer en riolering
 • Civieltechnische werken
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Financiën en belastingen
 • Personeel
 • Informatiebeleid en automatisering

Functies verbonden aan hoofdfunctie

 • Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
 • Vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering NV Luchthaven Teuge
 • Gemachtigde Waterbedrijf Vitens
 • Lid bestuur Tribuut

Nevenfuncties

 • Geen
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data