Predicaten

Over het Predicaat Koninklijk, Predicaat Hofleverancier en de Koninklijke Erepenning is veel te vertellen. Onderstaand kort wat ze inhouden en wie in aanmerking komen.

Predicaat Hofleverancier

Voor MKB met minder dan 100 werknemers. Het predicaat “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit. De aanvraagprocedure start minimaal een jaar vooraf bij de burgemeester van de plaats waar de onderneming is gevestigd.

Predicaat Koninklijk

Voor bedrijven met meer dan 100 werknemers (landelijke uitstraling). Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning tegenover de begunstigde. Alleen de Koning kan het predicaat toekennen. Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie het predicaat 'Koninklijk' mag toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo mag opnemen. Het predicaat kan worden aangevraagd via de burgemeester in de statutaire vestigingsplaats. De gehele procedure neemt ongeveer een jaar in beslag.

Koninklijke erepenning

Een Koninklijke erepenning wordt toegekend aan plaatselijke en regionale verenigingen die minstens 50 jaar bestaan en de penning kan alleen aangevraagd worden bij een jubileum van 50, 75, 100 etc. jaar. De vereniging mag in uitingen vermelden dat ze bij Koninklijke Beschikking de Koninklijke Erepenning toegekend heeft gekregen.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data